Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hastighetsstöd (ISA) för tunga transporter – demonstrationsprojekt med McDonalds

ISA-stöd har under de senaste åren provats i relativt stor omfattning men då i första hand i personbilar för privat bruk. Detta projekt har testat ISA-stöd i tunga lastbilar i kommersiell trafik.

Projektet har genomförts i samarbete med McDonalds distributör SCANDLOG och delats in i två etapper. I den första etappen provades, under 2 veckor, den av Secure Traffic utvecklade portabla hastighetsvarnaren. Detta var en viktig etapp för att förarna skulle kunna ge sina synpunkter och därmed påverka den slutliga utformningen inför etapp 2.

Hastighetsvarnaren, som bygger på handdator och GPS, är informerande, dvs. varskor föraren om gällande hastighetsbegränsning ändras samt larmar med ljud om hastighetsbegränsningen skulle överskridas.

I den andra etappen installerades hastighetsvarnare i två tunga lastbilar som trafikerar rutterna Enköping, Västerås, Köping, Arboga, Eskilstuna och Katrineholm respektive Hedemora, Borlänge, Falun, Ludvika och Örebro. Detta test genomfördes under 2 månader hösten 2003.

Från både etapp 1 och 2 har många viktiga erfarenheter vunnits. Inte minst kan man konstatera att förarnas inflytande är mycket väsentligt för att dessa skall känna sig delaktiga och därmed acceptera ISA-stöd.

Projektets kanske viktigaste resultat är att det förefaller finnas en koppling mellan bränsleåtgång och användning av ISA-stöd. De mätningar och utvärderingar som SCANDLOG själva gjort, ger vid handen att fordonen under den aktuella 2-månadersperioden minskade bränsleåtgången (diesel) med 7 % respektive 9 %. Detta är anmärkningsvärt bra siffror och kanske inte skall tas helt för givna eftersom testperioden var kort och endast omfattade 2 fordon.

Man bör dock kunna, mot bakgrund av erhållna resultat, dra slutsatsen att man sparar bränsle när ISA-stöd används i tung trafik. Eftersom bränsleåtgången minskar bör detta också kunna kopplas till att medelhastigheten sjunker vilket i sin tur gör att trafiksäkerheten ökar samtidigt som utsläppen av avgaser minskar.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2002:5531 ”Hastighetsstöd (ISA) för tunga transporter – demonstrationsprojekt med McDonalds””)

Projektet slutrapporterades februari  2004.