Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hinder för bilar på cykelvägar – ett trafiksäkerhetsproblem för cyklister och gående

Projektets syfte är att undersöka i vilken omfattning singelolyckor på cykel sker i anslutning till hinder för bilar på cykelvägar samt vilka åtgärder som kan vidtas.

Nästa steg är en genomgång av cykelolyckor i Strada. Identifiering av olyckstyp och platsbesök. Efter att materialet från platsbesöken sammanställs och analyserats ska alternativa lösningar presenteras.

Resultatet från litteraturstudien visade tydligt att hinder för bilar på cykelvägar är ett problem. Studien presenteras i bilaga 1.

En sökning i Strada genomförs och olycksplatserna besöks men det innebär inte att det går att konstatera att det är just hinder för biltrafik är orsaken till några olyckor. Efter en ny Stradasökning kan i alla fall konstateras att bilhinder på cykelvägar är ett principiellt problem.

Alternativa lösningar i form av pollare presenteras. Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

Karin Hassner, WSP Sverige AB, se flik Visa kontaktuppgifter.

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/13721 ”Säkerhet i tpl typ ruter med överliggande cirkulationsplats”.
Rapport (pdf-fil, 477 kB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga 1, litteraturstudie (pdf-fil, 426 kB, öppnas i nytt fönster)
Bilaga 2, (pdf-fil, 167 kB, öppnas i nytt fönster)

Projektet beviljades våren 2011 och slutrapporterades december 2014.