Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Integrering av ISO 39001 i verktyget för Trafiksäkerhetsrevision

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram en metod för att utvärdera trafiksäkerhet på kommunal nivå. Revisionen, kallad Kommunal Trafiksäkerhetsrevision, syftar till att hjälpa kommuner i Sverige att komma igång med, eller komma vidare med, ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

Sedan Kommunal Trafiksäkerhetsvision arbetades fram har riksdagen preciserat de nationella etappmålen för trafiksäkerhet. Därutöver har en internationell ledningssystemsstandard för trafiksäkerhet, ISO 39001, tagits fram. Syftet med detta projekt var att integrera indikatorerna för de nya nationella etappmålen för trafiksäkerhet i Kommunal Trafiksäkerhetsrevision, samt att arbeta in den internationella ledningssystemsstandarden, ISO 39001, i revisionen.

Arbetet har utförts i flera moment. Till att börja med har kunskap samlats in avseende brister och förbättringsmöjligheter i nuvarande Kommunal Trafiksäkerhetsrevision. Därefter har kunskap inhämtats avseende de nya nationella trafiksäkerhetsmålen och den internationella ledningssystemsstandarden för trafiksäkerhet, ISO 39001. Kunskapsinsamlingen har resulterat i ett förslag på en uppgraderad modell och metod för Kommunal Trafiksäkerhetsrevision. Denna har utvärderats i en workshop där aktörer från bland annat SKL, Trafikverket, SIS och kommuner har deltagit. Synpunkterna från workshopen har inarbetats i förslaget som omfattar en bedömningsmodell och enkät. Uppgraderingen består dels av nya kriterier, dels av justeringar av befintliga kriterier. Som en följd av detta har även poängsättningen justerats. Det totala antalet poäng som delas ut är desamma som tidigare, men fördelningen är något justerad. En slutsats av arbetet var att själva metodiken vad gäller genomförandet av revisionen inte behöver förändras.

Den uppgraderade versionen kan visa på om kommunen har ett arbetssätt i enlighet med ISO 39001 samt bidra till att följa upp huruvida de målnivåerna på de nationella indikatorerna är på väg att infrias. Innan metoden börjar användas bör bedömningsmallen uppdateras så att den fullt ut hänvisar till aktuella dokument och verktyg, något som inte ingick i detta projekt.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,0 MB, öppnas i nytt fönster)
Slutrapport (pdf-fil, 139 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/14933 "Integrering av ISO39001 i verktyget för Trafiksäkerhetsrevision".

Projektet beviljades våren 2012 och slutrapporterades mars 2013.