Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartläggning av hållpunkter för en trafiksäker och trygg färdväg – översättning till svenska

Kartläggning av hållpunkter för en trafiksäker och trygg färdväg berör många intressenter och det finns stora mängder objekt som har en geografisk position. I takt med att mer detaljerad geografisk information enkelt kan presenteras på kartor, finns behov av en enhetlig standard för att hantera denna information. En översättning till svenska av detta arbete har gjorts inom ramen för detta projekt.

En resenär med kollektivtrafik behöver information om sin resa ”dörr-till-dörr”, vilket kräver grunddata från flera olika aktörer. För att kollektivtrafikens reseplanerare skall kunna presentera detaljerad information om resvägen krävs information från fastighetsägare, besöksnäringen, kommuner, etc. Detsamma gäller för leverantörer av såväl stationära som mobila navigeringstjänster.

För gruppen funktionshindrade är det extra viktigt att det finns detaljerad information, för att presentera en trafiksäker och trygg färdväg. Information om framkomlighet samlas idag in hos olika aktörer men utan en enhetlig standard är det svårt att bygga integrerade lösningar baserat på dessa data.

”Identification of fixed objects in public transport – IFOPT” är en europeisk standard som ger aktörerna på denna marknad en plattform för hantering av geografisk information om objekt och framkomlighet för reseplanerare och navigeringsverktyg och beskrivs översiktligt i detta dokument.

Standardisering är viktigt för att reducera kostnader vid utveckling av system och för att säkerställa integration av system från olika leverantörer. Sverige ligger långt framme med IT användningen inom kollektivtrafiken och det är då viktigt att bevaka sina positioner och skydda sina investeringar. Med ett standardiserat format kan data lättare utväxlas mellan olika intressenter.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil,  3,5 Mb)

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/1600 fd EK50A2008:67341 ”Kartläggning av hållpunkter för en trafiksäker och trygg färdväg – översättning av geografisk standard till svenska”)

Projektet slutrapporterades april 2010.