Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartläggning av vägtrafikolyckor med omkomna eller allvarligt skadade cyklister

Kartläggning av händelseförlopp och trafikmiljö i vägtrafikolyckor som under åren 2006-2010 har resulterat i omkomna eller allvarligt skadade cyklister

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Årligen omkommer 20-30 cyklister i Sverige samtidigt som omkring 300-400 skadas svårt. Trots detta saknas djupkunskap om hur olyckorna går till. Studien syfte har därför varit att kartlägga både händelseförlopp och trafikmiljö i vägtrafikolyckor som under åren 2006-2010 har resulterat i omkomna eller allvarligt skadade cyklister.

Följande frågeställningar skulle besvaras:

1. Hur går olyckor till som resulterar i dödliga och allvarliga personskador hos cyklister?

2. Vad orsakar olyckorna?

3. I vilka miljöer sker cykelolyckor som resulterar i dödliga och allvarliga personskador?

4. Vilka åtgärder behöver vidtas för att minska problematiken?

Genom att hålla intervjuer med 68 personer som skadats allvarligt i cykelolyckor samt analysera 119 dödsfall har studien fått fram sitt resultat. Intervjustudien har fått godkänt från Etikprövningsnämnden i Stockholm och Transportstyrelsen har därefter hjälp till att plocka fram personuppgifterna som behövdes till delstudien.

Resultatet visar att dödsolyckor i stor utsträckning sker i glesbygd och i kollision med motorfordon medan de allvarliga personskadeolyckorna sker i tätort och som singelolyckor. Det är också betydligt större sannolikhet att de som omkommer träffar ytterligare ett kollisionsobjekt under olyckan.

Åtgärder som kan sättas in för att förhindra liknande olyckor är främst separering av cykel- och motorfordonstrafik men även mjukare underlag på gång- och cykelbanor, förbättrad sikt och avfasade kantstenar.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 289 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/68506 " Kartläggning av händelseförlopp och trafikmiljö i vägtrafikolyckor som under åren 2006-2010 har resulterat i omkomna eller allvarligt skadade cyklister ".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades december 2013.