Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körbanemarkering färg och form, 3-dimensionell målning av rondeller

Modeller för målade rondeller och refuger med viss tredimensionell effekt har tagits fram.

Två genomförda projekt för fyrvägskorsningar redovisas:

  • Olofström, östra storgatan-Bredgatan (installerad 2001)
  • Nyköping, Gasverksvägen-Husarvägen (installerad 2001)

Rondellen i Nyköping består av 12 segment, utformade med s.k. tredimensionell effekt inom en målad cirkulär målad ring (ytterradie 5, 17m). Före installation gjordes ett test i full skala i pappersmodell. En slutsats blev att man uppnår bättre synbarhet om man gör en kronisk upphöjning av rondellen på 10 cm.

Rondellen i Nyköping installerades i dec. 2001. Utförande har skett med Premark.

En utvärdering av uppnådd trafiksäkerhetseffekt har gjorts av rondellen genom VTI. 

Erfarenheterna från de två projekten i Nyköping och det i Olofström -visar att en målad rondell (under förutsättning att den är klart och förståeligt avgränsad):

uppfattas som och fungerar i stort sett som en konventionell rondell-dock med viss tendens till att bilförare kan ”snika” över den målade ytan
minskar olycks- och skaderiskerna
är en effektiv åtgärd till billig anläggningskostnad.

Kontaktpersoner:
Olof Gunnarsson, Jonseredsvägen 109, 443 51 LERUM, tfn 031-795 69 00, fax 031-795 65 10

E-post: kom@kommunikationsradet.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2001:24419 ”Körbanemarkering färg och form, 3-dimensionell målning av rondeller”)

Projektet slutrapporterades november 2003.