Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körbanemarkeringars färg och form. Försöksverksamhet i Stockholm.

Syftet med projektet var att testa körbanemarkeringar med nya färger och former i syfte att säkra trafikmiljön för framför allt oskyddade trafikanter.
 
Målning av körbanemarkeringarna gjordes under sommaren 2003 på en gata i Stockholms innerstad; Ringvägen samt två på gator i Stockholms ytterstad; Grycksbovägen och Kubikenborgsvägen. Effekterna av de nya körbanemarkeringarna hade studerats genom en förstudie (2001) och en efterstudie (2003). Studierna bestod av punkthastighet och färdvägsmätning, enkätundersökning samt trafikbeteende.
 
Studien (Ringvägen) av gåendes och cyklisters benägenhet att gå/cykla mot rött ljus visade att åtgärderna inte givit någon förbättring.
 
Efter målningen på Grycksbovägen hade hastigheterna reducerats med ca 2 km/tim vid mätplatserna. Snitthastigheter på färdvägsmätningen sjönk med ca 3 km/tim.
 
Åtgärderna har enligt hastighetsnedsättningarna inte haft någon dämpande effekt på hastigheterna på Kubikenborgsvägen.
 
Resultatet i detta projekt tyder på att utförda målningar har en hastighetsdämpande effekt på 50 km/tim gator, men inte på 30 km/timgator. Med tanke på anläggningskostnader och den trafiksäkerhetseffekt som troligen uppnåtts (ca 15 % teoretisk skadereduktion på 50-vägar), är körbanemarkeringarna ett anläggningsekonomiskt intressant alternativ till fysiska åtgärder. En stor nackdel är dock att underhållet av körbanemarkeringar måste ske oftare och därmed blir dyrare än fysiska åtgärder.

Kontaktperson:
Jan-Erik Hollander, Gatu- och fastighetskontoret, Region Ytterstad, Box 8311, 104 20 Stockholm, tfn 08- 508 260 00.
 
(Vägverkets beteckning: EK50A 2001:5778 ”Körbanemarkeringars färg och form. Försöksverksamhet i Stockholm”)
 
Projektet slutrapporterades i december 2004