Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mentala farthindret

Den mest effektiva åtgärden för att uppnå en hastighetssänkning och därmed öka trafiksäkerheten i stadsmiljö är gupp.

Denna åtgärd är ibland inte speciellt omtyckt, särskilt inte på våra infartsgator. En av Växjö stads infartsgator, med ett närbeläget större gymnasium, var aktuell för hastighetsdämpande åtgärder. Här söktes en modell som skulle kunna ge en hastighetssänkning och som samtliga trafikanter skulle acceptera. 

Tanken väcktes kring det "mentala farthindret". Med detta som bakgrund bjöd Växjö kommun in ett antal arkitekter för att få fram nya idéer som inte från grunden var trafiktekniskt styrda. I samråd med gymnasieskolans elever, länstrafiken, polisen, Vägverket, räddningstjänsten och ambulanspersonal valdes förslaget "Staket". Idén gick ut på att bygga två ordnade gångpassager, varav en framför skolan. En mittrefug med rött staket inbjuder till sänkt hastighet och gör passagen säkrare för gående. Gångtrafikanterna leds i en s-formad rörelse genom refugen vilket ger en bättre överblick. 

Staketet målas falurött för att få en koppling till kringliggande bebyggelses karaktär. Tanken med staketet är att gatan "mentalt" på avstånd ska upplevas som smal och trång vid övergångsplatserna. Anläggningen ska ge signaler om vad man bör vidtaga för åtgärder men också skapa utrymme för att intrycket av trafikmiljön ska göra att man väljer lämpligt beteende. Ett "mentalt farthinder" har skapats.

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2000:5699 "Mentala farthindret")

Projektet slutrapporterades oktober 2002.