Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nollvisionens i Sveriges tio största kommuner - hinder och möjligheter

Kommunerna kan spela en mycket viktig roll för att förankra nollvisionen hos allmänheten. Kommunerna är vidare en synnerligen intressant plattform för tekniska och sociala innovationer inom trafiksäkerhetsområdet.
 
Boken baseras i huvudsak på en enkätundersökning och djupintervjuer med tjänstemän och politiker i Sveriges tio största kommuner. Målgrupperna har varit tjänstemän och politiker som ansvarar för trafik och trafiksäkerhetsfrågor.
 
Huvuddragen i trafiksäkerhetsarbetet i Sveriges tio största kommuner sedan nollvisionens tillkomst kan sammanfattas i följande punkter:

  • Hastigheten har begränsats till 30 km/tim i vissa bostadsområden och utanför så gott som alla skolor
  • Hastighetsdämpande åtgärder har vidtagits på vissa platser där oskyddade trafikanter blandas med bilar
  • Säkrare gångpassager har anlagts
  • Gång- och cykelvägarna har byggts ut
  • Cirkulationsplatser har blivit en allt vanligare trafiklösning i trafikerade fyrvägskorsningar

Den här studien utmynnar i rekommendationer för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna.
 
(Vägverkets beteckning EK50A 2003:5533 ”Nollvisionen i Sveriges tio största kommuner – hinder och möjligheter”)
 
Projektet slutrapporterades i augusti 2004