Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Olika cyklister på samma vägar

Cykeltrafiken ökar i Sverige, framförallt i storstadsregionerna. Det syns även en alltmer varierad skara cyklister än tidigare. Cyklister är inte en enhetlig grupp utan har olika behov och förutsättningar. Trafikantens egenskaper (funktionsförmåga och hälsotillstånd, ålder, kön osv.) skiljer sig liksom fordon och syftet eller ändamålet med resan. För att kunna öka trafiksäkerheten för cyklister, och gynna cykeln som färdmedel, är kunskap om anspråken hos olika cykelformer viktig.

I projektet ”Olika cyklister, samma vägar – trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierad skara cyklister” (TRV2013/70548) studeras behoven/anspråken och trafiksäkerhetssituationen för olika cykelformer. Råd och rekommendationer har tagits fram för att bättre hantera olika cykelformers behov/anspråk i planeringen och utformningen av cykelinfrastrukturen samt för att öka trafiksäkerheten för olika cykelformer – med hänsyn till medtrafikanter som t ex gående.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB, se flik Visa kontaktuppgifter.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/70548 ”Olika cyklister, samma vägar – trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierad skara cyklister”.

Slutrapport Olika cyklister, samma vägar (pdf-fil, 3,9 MB, öppnas i nytt fönster)

Projektet beviljades hösten 2013 och slutrapporterades januari 2015.