Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Optimalt avstånd mellan vägkudde och övergångsställe för säkerhet och framkomlighet

Vägkudde är en vanlig typ av fysisk åtgärd för att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister på övergångsställen och cykelpassager i tättbebyggt område.

Åtgärden är en dokumenterat mycket effektiv trafiksäkerhetsåtgärd. Syftet med denna studie är att undersöka hur olika avstånd mellan vägkudde och övergångsställe eller cykelöverfart påverkar säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister, speciellt barn och äldre.

I projekten har följande datafångstmetoder använts: mätning av fordonshastigheter med radar och laser samt videofilmning av de studerade platserna och kodning av trafikantbeteenden.

Studier har genomförts på tre platser i Sverige: korsningarna Regementsgatan/Dragonstigen, Tessins väg/Henrik Wranérs gata i Malmö och en gång- och cykelöverfart på Hultagatan i Borås. Platserna har studerats vid olika tidsperioder.

Olika avstånd mellan vägkudde och övergångsställe påverkade i denna studie inte tydligt framkomligheten för någon grupp av gående och cyklister.

Dock uppvisades några tydliga skillnader som förespråkar ett längre avstånd mellan vägkudde och övergångsställe:

Alla gående blev signifikant oftare givna företräde av första bilen från vänster vid längre avstånd mellan övergångställe och vägkudde.
Alla cyklister och cyklande barn blev oftare givna företräde av bilar från vänster.
Alla cyklister blev oftare givna företräde av första bilen från vänster, då avståndet mellan vägkudde och cykelöverfart var längre.
 
Medel för fordonshastigheterna var cirka 22–23 km/tim på de studerade platserna i Malmö, och 90-percentilerna var under 30 km/tim, vilket innebär att målet med utformningarna – säkerhet för oskyddade trafikanter som korsar övergångsställena – var uppfyllt. Inga signifikanta skillnader uppmättes i de olika fordonsriktningarna.

Eftersom vägkudden i Borås var lägre än de i Malmö, var hastigheterna där högre, medel var över 30 km/tim. Då fordonshastigheterna var något lägre vid ett längre avstånd (två billängder) och det uppvisades vissa positiva effekter avseende oskyddade trafikanters framkomlighet när avståndet var två billängder, föreslås att ett längre avstånd på cirka 10 m används vid anläggande av nya vägkuddar i fortsättningen.

Studien gäller vägkuddar, men det är troligt att samma avstånd är bra även för placering av andra väggupp, vilket skulle innebära en vinst både för trafiksäkerhet och framkomlighet på alla platser där väggupp eller vägkuddar kommer att anläggas.

Hur trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister påverkas av avstånd mellan vägkudde och övergångsställe (pdf-fil, 663 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet, avdelningen för arkitektur och infrastruktur, 971 87 Luleå
Tfn 0920-49 18 67

E-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se

(Vägverkets beteckning EK50A 2005:4298 ”Optimalt avstånd mellan vägkudde och övergångsställe för säkerhet och framkomlighet”)

Projektet slutrapporterat i februari 2008.