Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Övergång från stållineräcke till balk- eller betongräcke

En del av de befintliga 13 meters vägarna byggs om till mötesfria vägar med stållineräcken (sk livlinor).

Ett stållineräcke sätts upp i mitten av vägen för att förhindra mötesolyckor och på en del sträckor sätts även stållineräcke upp längs vägkanten. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att minska antalet dödsolyckor.

På dessa vägsträckor finns det befintliga väg- och broräcken sedan tidigare. Då måste stållineräcket avslutas eller placeras framför det befintliga räcket. Dessa konstruktioner utformas på många olika sätt idag då det inte finns några generella riktlinjer eller specialanpassade konstruktioner för ändamålet.

För att förbättra kunskapen om övergång från stållineräcket till balk- eller betongräcke har Force Technology studerat fem existerande övergångar. För att studera hur konstruktionerna fungerar vid kollision har 18 st datasimuleringar utförts.

Baserat på resultaten från simuleringen kan det konstateras att två av fem övergångar fungerade bra.

  •  För att förbättra en övergång kan följande åtgärder göras:
  • Öka avståndet mellan räckena (avståndet är beroende av räckets arbetsbredd).
    Minska stolpavstånd för det främre räcket.

Kontaktperson:
Fredrik Sangö, Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås, tfn 021-490 30 26, 070-229 79 33, fax 021-490 30 01, e-mail fs@forcetechnology.se

(Vägverkets beteckning EK50A 2002:23157 ” Övergång från stållineräcke till balk- eller betongräcke”)

Projektet slutrapporterades maj 2004