Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Problemorienterad trafikövervakning i tätort

Syftet med projektet var att med tekniskt stöd hitta effektivare metoder för polis att genomföra riktad hastighetsövervakning samt att utveckla metoder för effektivare samarbete mellan polis och väghållare.
 
Med teknisk utrustning, radar med registreringsfunktion av hastighet och tid, genomfört dold mätning av aktuell hastighet. Analysering av mätresultat med ett dataprogram och därigenom beställt hastighetsövervakning på rätt plats, rätt tid och i rätt omfattning. Efter genomförd övervakning analyseras effekten av hastighetsövervakningen.
 
Utrustningen är ett utmärkt hjälpmedel för polis eller väghållare att finna hastighetsrelaterade problem. Under studien framkom även

  • Att polis ofta genomför riktade hastighetsövervakande insatser på fel plats och fel tid.
  • Att kommun kan ha dåligt underlag för plats av byggnation av fartdämpande hinder.
  • Att verkan av polisiär hastighetsövervakning på viss plats upphör relativt snabbt efter avslutad insats.

Förslag till förbättring är at på lokalt plan inrätta en samrådsgrupp med Polis, Väghållare, Trafikorganisationer m.m. Gruppen skall träffas regelbundet och där kunna prioritera det lokala trafiksäkerhetsarbetet.


Kontaktperson:
Peter Norberg, Box 1804, 701 18 Örebro, tfn: 070-638 42 90
 
(Vägverkets beteckning EK50A 2003:24403 ”Problemorienterad trafikövervakning i tätort”)
 
Projektet slutredovisades i december 2004