Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

RAMP, Riskbaserad analysmetod för persontrafik på väg

Projektet handlar om utveckling av trafiksäkerhetssystem för persontrafik på väg.

Metoden ska kunna ge saklig vägledning utifrån yttre faktorer som kan påverka trafiksäkerheten vid en specifik vägtransport eller transportväg. Det kan innebära att ett fordon framförs med reducerad hastighet eller att resan senareläggs eller ställs in.

Kollektiva persontransporter genomförs i huvudsak med flyg, tåg, båt, buss och i vissa fall med bil. I de trafiksystem som omgärdar tåg, flyg och fartyg finns integrerade säkerhetssystem som bygger på ett förebyggande säkerhetsarbete. Detta medför att flygen inte lyfter på grund av otjänlig väderlek eller andra yttre omständigheter som kan medföra fara. Tåg, flyg och fartyg senarelägger avgångstider eller kör med reducerade hastigheter om yttre faktorer gör att transporten blir riskfylld. Något liknande förfarande finns inte inom person- eller godstransport på väg. I regel görs aldrig någon systematisk preventiv riskbedömning av en vägtransport eller transportväg. Det är den enskilde föraren som avgör om transporten ska genomföras, vilket kan innebära att en övermodig förare sätter en felaktig nivå för när en transport inte ska genomföras.

Riskanalyserna viktigast under vintertid

Trots att bussens är ett säkert transportsätt sker olyckor. I Sverige har vi i genomsnitt sedan 1997 haft minst en bussolycka per år med ett större antal skadade. De flesta av dessa har inträffat vintertid och i ett antal av olyckorna har vinden i kombination med halt väglag och hastighet varit en bidragande orsak till krascherna. I dessa och andra fall spelar formen och höjden på bussens kaross en stor roll för säkerheten. Skillnaden mellan den ”bästa och den sämsta” formen på karossen är mycket stor i dessa fall.

Det är alltså i huvudsak under vinterhalvåret, oktober till mars, som riskanalyserna för busstransporter är av stor betydelse. Man behöver även ta hänsyn till vissa speciella förhållanden under övriga månader, samt vilka bussar som trafikerar respektive sträcka.

Metoden ska integreras i befintliga trafikledningssystem

Syftet med detta projekt har varit att gå ett steg längre än projektet med hastighetsanpassning vid hårda vindar och införa fler parametrar än bara vindhastighet i ett trafikledningssystem. Detta ska ske genom att använda känd vetenskap och realfakta om väderlek, väglag, vägtyp och trafikintensitet. Utifrån detta utvecklas en metod som ska kunna integreras i befintliga trafikledningssystem på bussföretagen, åkerier eller hos trafikhuvudmännen. Metoden ska kunna ge en saklig vägledning utifrån olika yttre faktorer som kan påverka trafiksäkerheten vid en specifik vägtransport eller transportväg, vilket kan leda till att fordonet framförs med reducerad hastighet eller att resan senareläggs eller ställs in. Systemet ska kunna användas dels som ett verktyg vid planeringen av resan, dels som ett stöd för föraren under pågående resa.

För att säkerställa att RAMP-metoden blir användarvänlig och får önskad effekt vid bedömning av rätt fordonshastigheter vid specifika förhållanden måste systemet i nästa steg testas praktiskt på företagsnivå. Då ska även dataöverföring samt konsumentinformation testas och utvecklas. Det är också viktigt att vid detta tillfälle pröva en implementerings-modell, som kan utgöra en framtida norm i samband med att RAMP-metoden introduceras.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Projektrapport (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Tommie Westerlund
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Tfn: 08-442 77 77
E-post: tv@bussbranschen.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:5426 Utveckling av trafiksäkerhetssystem för persontrafik på väg)

Projektet slutrapporterades i april 2009.