Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Refuger och smalare körfält för ökad trafiksäkerhet i stadsmiljön

Gatubolaget i Göteborg har i ett projektet via två fallstudier studerat de hastighets- och beteendeförändringar som sker när bredden på körfälten minskas vid ett övergångsställe och vägen delas av en mittrefug.

Studien bygger på praktiska försök, empiriska studier och tvärvetenskapliga diskussioner.

Ett syfte var att se ifall minskade körfältsbredder och mittrefuger var för sig eller tillsammans ger en betydande hastighetssänkning, vilket kan göra det säkrare för fotgängare att korsa ett övergångsställe. Resultatet av huvudstudien visar att båda åtgärderna tillsammans har haft en positiv inverkan på hastigheten. Den tunga trafikens hastighet påverkades dock mest av smalare körfält. Den sänkta hastigheten behölls även sedan övergångsstället passerats.

Även fotgängarnas beteende studerades. Detta för att se om mittrefugen förändrade riskbeteendet och om de minskade hastigheterna kunde kompensera behovet av en signal vid övergångsstället. Studien fann bl.a. att den sänkta hastigheten och möjligheten att passera vägen i två etapper starkt bidragit till att fler gått mot rött ljus. Möjligen var tryggheten att kunna stanna till halvvägs över gatan också anledningen till att andelen som tidigare tryckt för grön gubbe minskade med 25 %. Fotgängarnas egna uppfattningar, som undersöktes i en enkät, visade bl. a. att de upplevde flödet av fordon som en större risk än hastigheten.

Ur ett sociologiskt perspektiv belyser och diskuterar projektet också både det dilemma som finns inbyggt i själva trafikmiljön och problemet med att motivera och få acceptans från allmänheten och politikerna för vissa av de åtgärder som föreslås i gatumiljön.

Kontaktperson:
Bengt Griborn, Gatubolaget Göteborg, Box 1086,
403 23 Göteborg. Tfn: 031-62 83 44, fax: 031-62 80 15,

E-post: bengt.griborn@gatubolaget.goteborg.se

(Vägverkets beteckning: TR 10-A 96: 7454, "Minskade körfältsbredders möjligheter att i stadsmiljö öka trafiksäkerheten")