Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhet i trafikplatser typ ruter med överliggande cirkulation

Detta projekt har studerat och analyserat trafiksäkerheten i trafikplatser med överliggande cirkulation. Trafikplatstypen har jämförts med andra trafikplatstyper, eventuella skillnader mellan olika utformningar har kartlagts och det har tagits fram råd för utformning.

Trafikplatser med överliggande cirkulation uppvisar både trafiksäkerhetsproblem liknande dem i andra trafikplatser av rutertyp och vissa specifika olyckstyper. Viss likhet med vanliga cirkulationsplatser finns också. Variationen inom gruppen är dock mycket stor. En del trafikplatser har mycket få olyckor medan andra har en hög olycksbelastning.

De trafiksäkerhetsproblem som finns i trafikplatserna beror ofta på för höga hastigheter i anslutning till, och ibland även inne i cirkulationerna. En annan vanligt förekommande olycksorsak, ibland i kombination med hög hastighet är otillräcklig sikt i korsningspunkterna. Den vanligaste olyckstypen är upphinnandeolyckor, men även avsvängnings-/korsande kursolyckor och singelolyckor är vanligt förekommande.

Den olyckstyp som medför störst risk för allvarliga personskador är genomkörning av räcket mot mitten. Dessa olyckor medför stora risker inte bara för det fordon som kör igenom räcket utan även för trafiken på den underligande motorvägen. Vid nyproduktion måste man förvissa sig om att genomkörning inte är möjligt. Befintliga trafikplatser där det är risk för genomkörning bör åtgärdas.

De trafikplatser där det finns gång- och cykelvägar har olyckor med gående eller cyklister trots att förebyggande åtgärder ibland har vidtagits. Detta är sannolikt inte specifikt för trafikplatstypen, men många överliggande cirkulationer förekommer i tättbebyggda områden där även gående och cyklister har behov av att korsa motorvägen. Gång- och cykelpassager orsakar också upphinnandeolyckor till följd av att fordon har stannat för gående eller cyklister. Däremot minskar andra upphinnandeolyckor och olyckor vid korsande kurs där det finns gång- och cykelpassager.

De åtgärder som föreslås i rapporten är, förutom åtgärder för att minska risken för genomkörning av räcke, inriktade på att få lägre hastigheter och bättre sikt. För äldre trafikplatser föreslås även ombyggnad för att förtydliga väjningsplikt istället för vävning som de är byggda för.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

Karin Hassner, WSP Sverige AB, se flik Visa kontaktuppgifter.

 

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/13721 ”Säkerhet i tpl typ ruter med överliggande cirkulationsplats”.
Slutrapport (pdf-fil, 4,2 MB, öppnas i nytt fönster)

Projektet beviljades våren 2011 och slutrapporterades december 2014.