Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare hållplats för skolbuss och linjetrafik

Under ca 2 år har Safe X System drivit ett projekt för att tillsammans med Trafikverket Region Mitt och Falun-Borlänge-regionen med dess medlemmar kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Säter och Gagnef testat ett system, Safe X System Hållplats 1500-100, för att göra busshållplatser utanför tätorterna säkrare. Swebus, Dalatrafik och Polisen har varit involverade på olika sätt.
Inför denna teststudie gjordes en förstudie på en hållplats i Borlänge kommun, vilket visade ett så positivt resultat att det var värt att gå vidare och starta projektet. Ytterligare finansiärer har varit involverade.

Målet var att på ett trafik- och kostnadseffektivt sätt öka säkerheten vid hållplatser efter väg med hastigheter mellan 30 km /h och 110 km/h. Detta innebar bl a att:

  • Öka säkerheten för oskyddade trafikanter vid hållplatser, som t ex vid backkrön, svängar och hållplatser som flyttats av vägen,
  • Automatisera ett system som underlättar för bussförare och skapar ett kontinuerligt beteende,
  • Skapa ett mer uppmärksammande sätt mellan hållplats och övrig trafik.

Idag är det ett stort problem med hållplatser på skymda ställen, framför allt hos landsortstrafiken, vilket detta projekts hållplats löser.

Fälttester har genomförts med och utan Safe X Systems Hållplats för att få en tydlig mätning av hur trafiken beter sig med respektive utan systemet.

Resultaten från testerna påvisar en sänkning av hastigheten med i snitt 10 % vid mötande trafik och 14 % vid upphinnande trafik när hållplatsen är aktiverad (dvs då buss befinner sig vid hållplats). Detta ska jämföras med när buss finns vid hållplatsen men utan förstärkning, då motsvarande siffror är 2 % respektive 4 %.

Samtliga tillfrågade busschaufförer var positivt inställda till att ha dessa skyltar som en permanent lösning för att påkalla uppmärksamheten på att det kan finnas oskyddade trafikanter på vägen.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport (pdf-fil, 1,7 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Safe X System/Safe Xrossing Sweden AB, Lars Söderström, Skräddarbackens byväg 1, 784 54 Borlänge. E-post info@safexab.se  Tel nr 0243-24 98 90

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/8097 A ” Safe X System – säkrare hållplats för skolbuss och linjetrafik”)

Projektet startade 2009 och slutrapporterades april 2011.