Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare och tryggare övergångsställen

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Chalmers tekniska högskola har i ett tidigare projekt utarbetat ett förslag som innebär att obevakade övergångsställen målas med gula streck mellan de vita. Målningen ska göra övergångsställena mer synbara och att öka bilisternas uppmärksamhet vid övergångsställena.

Projektet föreslog också att man målar ett slags ‘frizon’ för fotgängarna i form av ett extra vitt fält på trottoaren. Tanken är dels att en fotgängare som står på det vita fältet markerar att han eller hon vill korsa vägen, dels att bilisterna ska stanna och släppa över fotgängaren. Effekterna av målningen har nu undersökts och testats i fält av ett projekt i form av ett examensarbete vid högskolan.

På några orter målades obevakade övergångsställen om enligt projektets förslag, och effekten undersöktes genom en studie före och en efter målningen. Bilarnas hastigheter och samspelet mellan trafikanterna mättes och registrerades. Och för att se om trafikanterna uppmärksammat och förstått avsikten med målningen intervjuades fotgängarna och bilisterna fick istället svara på en enkät.

Resultaten visar att hastigheten sänktes, men dock för lite för att man statistiskt ska kunna konstatera att det var en effekt av målningen. Däremot visar enkäten att drygt hälften av bilisterna uppfattat att avsikten med den gula färgen var att sänka hastigheten och stanna för gående. Studien bekräftar också detta eftersom bilisterna stannade oftare för gående vid de gul-vita övergångsställena på alla orter utom en.

Men fotgängarna hade inte upplevt att bilisterna stannade nämnvärt oftare. Ändå tyckte knappt hälften av fotgängarna att det blivit säkrare att passera övergångsstället efter gulmålningen. Det vita fältet på trottoaren var det däremot inte många av fotgängarna som förstått avsikten med. De flesta bilister hade inte uppmärksammat fältet, men de som gjort det trodde att det betydde att de måste stanna om en gående stod där.

Slutsatsen som dras i studien är att den pekar på att bilisternas uppmärksamhet skärpts, men för att införa de gul-vita markeringarna behövs en mer omfattande studie.

Kontaktperson:
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för väg- och trafikplanering, S Olof Gunnarsson 412 96 Göteborg
Tfn: 031-772 23 91, fax: 031-18 97 05

Johansson, A-L, Mattsson A: "Utformning av obevakade övergångsställen",Chalmers tekniska högskola, Institutionen för väg- och trafikplanering, examensarbete nr 1996:1, ISSN nr 1402-0831

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 97:3626, "Säkrare och tryggare övergångsställen")