Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare skolvägar

Säkrare skolvägar: GIS – metod för en tryggare och trafiksäkrare skolväg.

Syftet med rapporten Säkrare skolvägar är att visa vilka möjliga metoder som finns för att bedriva ett effektivt, men inte alltför komplicerat, arbete för att lättare kunna identifiera - och senare prioritera - de åtgärder som krävs för att erbjuda en säkrare skolväg. Dessutom vill metoden ge möjlighet till att fånga in de faktorer som kan påverka eleven att gå eller cykla till skolan i stället för att bli skjutsad. 

Fler får skjuts till och från skolan

Alla resor börjar eller slutar normalt till fots, men i Sverige finns en tydlig trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar ökar. Detta är en stor bidragande orsak till att trafiksituationen utanför många skolor är besvärlig. Det stora antalet fordon på samma plats vid samma tid skapar en trafikfara och ökar bland annat utsläppen av hälsovådliga ämnen i barnens närmiljö. Att barnen skjutsas bidrar även till att barnens hälsa försämras på grund av minskad fysisk aktivitet.

Metod för lokalisering

GIS-metoden bygger på att elevernas hemadresser symboliseras på en karta. Detta ger en tydligare bild över var barnen är lokaliserade och vilka alternativa skolvägar de kan tänkas välja. Att sedan dela in området i ett rutnät har visat sig ge en bra möjlighet till exakt strukturerad inventering. Varje ruta inventeras utifrån ett formulär, vilket bör tas fram tillsammans med skola, föräldrar och elever.

Möjlighet till lokala lösningar

Metoden, som har visat sig ganska väl strukturerad, ger även stora möjligheter till att kopplas mot andra lokala lösningar. Metoden har visat sig vara tydlig och är mycket kommunikativ vid de träffar man har med skolrepresentanter och föräldrar. Metoden är också flexibel och ett bra komplement till den linjära metoden, dvs. att se över hur sammanhängande de olika stråken är.

Säkrare skolvägar GIS - metod för en tryggare och trafiksäkrare skolväg (pdf-fil, 5,5 MB)

Kontaktperson:
Bengt Griborn, Gatubolaget Konsult, Trafikutredning
Box 1086, 405 23 Göteborg, tfn 031-333 86 15
E-post bengt.griborn@gatubolaget.goteborg.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2004:4986 ”Säkrare skolvägar – modell för prioritering av stråk vid säkerhetshöjande åtgärder längs skolvägar”)

Projektet slutrapporterades i april 2007.