Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samband mellan vägmiljöer och risker för nackskada vid upphinnandeolyckor

Sammanfattning

Whiplashskador står för över hälften av de trafikskador som leder till invaliditet och antalet fall har ökat kraftigt under senare år. Den största delen av whiplashskadorna i trafiken uppkommer vid påkörningar bakifrån. Viss kunskap om var den här typen av olyckor sker finns i den officiella statistiken. Däremot finns ingen tidigare kunskap om var de allvarligare olyckorna med förhöjd risk för whiplashskada sker. Att kunna identifiera den utveckling vi ser idag med ett ökat antal whiplashskadade i trafiken. Att inte bara minska antalet olyckor utan även minska de olyckor som leder till allvarlig skada ligger helt i linje med Nollvisionens mål.

Det krävs en systemsyn för att komma tillrätta med whiplashproblematiken. Dels är åtgärder på fordonen, såsom bättre rygg- och nackstöd viktigt, med väg- och trafikmiljön har även den visat sig ha en stor betydelse för risken för whiplashskada vid påkörning bakifrån.

Resultatet från denna studie pekar på vissa åtgärder i vägmiljön som man bör arbeta vidare med. Minskad trängsel, cirkulationsplatser och 50/50-korningar är något man arbetar mycket med idag och den här studien visar att della även är av mycket stor betydelse för att komma till rätta med whiplashproblematiken.

Whiplashkommissionen är en fristående kommission, som har som uppdrag att arbeta för ett minskat antal whiplashskador, genom att initiera forskningsprojekt och sammanställa forskningsresultat. Denna kommission har fått information om att studien pågår och kommer även att få ta del av resultaten. Vidare har Whiplashpreventionsgruppen fått ta del av rapporten under arbetets gång. Sveriges kommuner och landsting kommer att få ta del av rapporten för eventuell vidare spridning till väghållarna. Även personer inom Vägverket kommer att tilldelar rapporten.

Whiplashskador - thesis (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Tekn.dr. Leif Linderholm, Trivector Traffic AB, Åldermansgatan 13, 227 64 LUND, tfn 046-38 65 00

E-post: leif.linderholm@trivector.se
 
(Vägverkets beteckning EK50A 2004:5056 ”Samband mellan vägmiljöer och risker för nackskada vid upphinnandeolyckor”)
 
Projektet slutrapporterat i februari 2005.