Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samlad effektbedömning för automatiska varnings- och detekteringssystem vid övergångsställen

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond.

Studien kartlägger säkerhetseffekten av automatiska varnings- & detekteringssystem vid övergångs-ställen vid försöksplatser och jämför med kontrollplatser i några skånska kommuner samt studerar om regelverket kring användning av skyltsystemet är relevant för den praktiska användningen av skylt-systemet.

I trafiken förekommer olika sorters skyltar.

VMS-skylt (FIVÖ): Skylten är försedd antingen med textmeddelande, "Stanna för gående" eller utan textmeddelande, varningstriangel med en gubbe i mitten samt med eller utan två blinkande lampor. Vid övergångsstället finns alltid ett par värmesensorstolpar eller Radar- och IR stolpar som vardera är utrustade med en IR-detektor.

SeeMe System (FIVÖ): Skyltsystemet består av två blinkande ljus över en övergångsskylt (B3). Vid övergångsstället finns alltid två varningsskyltar som vardera är utrustade med en IR-detektor (IR-sensor).

Safe X System (FIVÖ): Skyltsystemet består av fyra blinkande ljus på vardera sidan varav två över och två under en övergångsskylt (B3). Vid övergångsstället finns alltid två varningsskyltar som vardera är utrustade med en IR-detektor.

Luno - Aktivt övergångsställe: Skyltsystemet består av två LED – baserade blinkande lampor över en övergångsskylt (B3). Vid övergångsstället.

Nio viktiga hypoteser formulerades till grund för genomförandet av de empiriska studierna. Dessa var:

H1: Bilisters hastighet har inte förändrats när skyltsystemet är tänt vid övergångsstället.

H2: Bilisters hastighet har inte förändrats när skyltsystemet är släckt.

H3: Bilisternas benägenhet att släppa fram gång- och cykeltrafikanter har ökat när skyltsystemet är tänt.

H4: Fotgängarnas beteende har inte påverkats av införandet av skyltsystemet.

H5: Bilförarnas upplevelse påverkas av skyltarnas funktion.

H6: Fotgängarnas upplevelse påverkas av bilisternas reaktion vid övergångsställena.

H7: Säkerheten påverkas med införande av flera skyltar i samma område.

H8: Detekteringssystemet äventyrar gåendes säkerhet vid passage över gatan på ett övergångs-ställe med denna typ av åtgärd.

H9: Skyltens tillförlitlighet påverkar trafiksituationen.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 3,9 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktuppgifter: NTF Skåne, (Anders Ericsson) Hassan Baghdarusefi, tel 046-39 60 01, 0709-39 23 05,
e-mail hassan.baghdarusefi@comhem.se 

Trafikverkets beteckning: TRV 2010/ 17437 "Samlad effektbedömning för automatiska varnings- och detekteringssystem vid övergångsställen"

Projektet beviljades juni 2010 och slutrapporterades mars 2012.