Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skaderisk för fotgängare med fokus på betydelsen av drift och underhåll

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Alla trafikanter är under någon del av sin resa fotgängare. Det är därför viktigt med säkra och komfortabla fotgängarförhållanden. Tidigare genomförda svenska studier visar att fotgängare är den trafikantgrupp med störst andel skadade i halkolyckor.

Syftet med denna studie är att kartlägga orsaker till varför fotgängare skadas och om möjligt ge förslag på åtgärder för att minska skadorna. Fokus kommer främst att vara på sådant som kan åtgärdas med drift- och underhållsåtgärder. Mycket större datamängder gör dessutom att säkrare resultat fås än i tidigare studier.

Databasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är Trafikverkets nationella informationssystem om skador och olyckor i vägtransportsystemet. I detta projekt har STRADA-sjukvårdsklienten använts dvs delen där sjukhus rapporterar om skadade. Data för perioden 2003-07-01—2008-12-31 har använts för merparten av analyserna och omfattar 24 802 skadade fotgängare. Eftersom vintern 2009/10 blev mer ”vintrig” än normalt förlängdes projektet så att även denna vinter kunde inkluderas. Data omfattar då perioden 2003-07-01—2010-06-30. Eftersom då olika vintrar jämförs kan endast de län ingå där alla sjukhus rapporterat under hela perioden och antalet skadade fotgängare under den perioden i de 6 länen är 16 054.

Kvinnorna skadas i ungefär dubbelt så stor omfattning som männen. Detta förklaras inte av exponeringsdata i andra undersökningar utan andra förklaringar måste sökas.

Under vintermånaderna inträffar 3-4 gånger fler skador än under sommarmånaderna. Andelen med olika svårhetsgrader är ungefär desamma för de olika månaderna.

På is/snö-väglag inträffar ungefär hälften av alla fotgängarskador sett över hela året och i t ex januari månad sker över 80 % av skadorna på is/snö och anges också som orsak.

Ojämnheter orsakar cirka 25 % av skadorna under sommarmånaderna och under hela året 11,6 % av skadorna.

Under våren orsakar kvarbliven sandningssand enstaka månader upp till 5 % av de skadade. Sett över hela året är det bara 1,4 %.

Under hösten halkar fotgängarna på löv och under oktober är det 4 % av alla skador. Totalt över året är det inte ens 1 %.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

VTI-rapport (pdf-fil, 2,0 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Statens väg- och trafikinstitut, VTI, Gudrun Öberg, 581 95 Linköping, tel nr vx 013-20 30 00, e-post gudrun.oberg@vti.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2010/7898 A ” Skaderisk för fotgängare med fokus på betydelsen av drift och underhåll”)

Projektet slutrapporterades april 2011.