Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tjutande koner varnar vägarbetare

Vägverket Produktion Öst har genom Safe Traffic utvecklat och tagit fram en varningsutrustning för vägarbetare i form av en tjutande kon.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Utrustningen består av en radiosändare som monteras i konen, och en mot-tagardel som placeras i en box en bit från konen. Flera koner placeras ut strategiskt innanför det avstängda vägarbetsområde och där personalen befinner sig. Om ett fordon råkar köra in i området och då kör på en kon, sänder den omedelbart ut en radiosignal till mottagarboxen. Då börjar genast en varnande sirén att ljuda, samtidigt ett blinkande sken sätts igång. Ljudet och sirénen varnar vägarbetarna så de hinner sätta sig i säkerhet.

Innan utrustningen togs i bruk provades en prototyp på en fingerad arbets-plats, varpå utrustningen modifierades. Bland annat minskades då omfånget på mottagarboxen med sirén och varningsljus för att den skulle bli lättare att hantera. Man fann också att det var viktigt att inte placera några föremål mellan konerna och mottagarboxen, eftersom radiovågen då kan skärmas av.

Under den provtid som varningsutrustningen sedan använts vid olika vägarbeten har ingen olycka eller något tillbud inträffat på dessa platser.

Kontaktpersoner:
Åke Johansson
Vägverket Produktion
Teknikavdelningen
Forsvägen 36
542 73 Mariestad

Tfn: 0501-660 97
Fax: 0501-660 91
Mobil: 070-523 29 36

(Vägverkets beteckning: PE 50-A 95:1150, "Utveckling av och prov med varningssystem för en bättre arbetsmiljö och trafiksäkerhet vid arbets-platser")