Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhet vid Shared Space

Konsultföretaget Tyréns AB har fått i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) att göra en idéskrift om Shared Space, dvs. platser som delas av olika trafikanter.

Inom ramen för detta projekt har även en utvärdering av Skvallertorget i Norrköping gjorts tillsammans med Lunds tekniska högskola.

Med hjälp av Skyltfondens bidrag har en metod att specialstudera interaktioner vid dessa typer av platser utformats av Tyréns tillsammans med Lunds tekniska högskola. Metoden har framför allt använts vid studier på Skvallertorget i Norrköping.

Studierna från Skvallertorget visar tydligt på att samspelet mellan trafikanterna är aktivt och fungerar bra. Liknande resultat, dvs. att fordonsförarna i mycket stor utsträckning väjer för fotgängarna, har visats på studier utförda på andra platser, till exempel Studieplan i Borlänge, Centralplan i Värnamo, Fiskartorget i Västervik och på Stortorget i Ystad.

Hastighetsdämpning är nyckeln till ett fungerande samspel. Efter resultat av studierna på Skvallertorget är vår hypotes, att hastigheten på dessa typer av platser där trafikanter blandas, bör ligga mellan 15 och 20 km/tim för att samspelet ska fungera aktivt och bra.

Låga hastigheter med väl fungerande samspel är till stor del ett resultat av en god utformning av trafikmiljön.

De platser som har studerats och där samspelen fungerar bra, har samtliga gemensamt att ytan är upphöjd och belagd med ett avvikande material runtomkring. Det är viktigt att utformningen förmedlar till trafikanten att detta är en annan typ av miljö än den man kört på tidigare. Den är känsligare, och man måste visa hänsyn. Upphöjning av platsen understryker att man kör in i en ny miljö, samtidigt som den tvingar bilisten att sakta in för att inte förstöra fordonet. Även en tydlig avsmalning i infarten till platsen understryker att man är på väg in i en ny typ av miljö och att en hastighetsdämpning är viktig.

Trafiksäkerhet vid Shared Space (pdf-fil, 469 kB, öppnas i nytt fönster)Kontaktperson:
Anna Stjärnkvist, Tyréns AB, Infrastruktur Syd, Isbergs gata 15, 205 19 Malmö
Tfn 040-698 16 00

E-post: anna.stjarnkvist@tyrens.se

(Vägverkets beteckning EK 50 A 2006:4665 ”Trafiksäkerhet vid Shared Space”)

Projektet slutrapporterades i december 2007.