Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkra ruttval

Kartbaserat program för ruttoptimering har använts i en pilotstudie för att analysera säkra rutter efter vägarnas säkerhetsklassning.

Studien visar skillnader mellan ruttvalen främst vid tätorter och där det saknas stora, naturliga huvudleder mellan orterna. I övrigt är skillnaderna små. Går det att minska risken för olyckor genom att välja rätt väg? Olika vägar är olika olycksdrabbade och de fysiska parametrar som i första hand avgör om en väg kan definieras som ”säker” är mötesfrihet och hastighet. Genom att identifiera mötesseparerade vägar och vägar med hastighetskameror i en kartdatabas kopplad till ruttoptimering går det att undersöka om det är möjligt och rimligt att välja färdväg efter ”säker rutt”.

Projektet Trafiksäkra ruttval har genomförts av WSP Analys & Strategi och finansierats via Vägverkets Skyltfond. Syftet med denna pilotstudie har varit att använda kartbaserade ruttoptimeringsprogram för att undersöka om det går att selektera ruttval efter en säkerhetsklassning på vägarna och vilka effekter det skulle ge. I studien görs ett antal simuleringar på vanliga relationer, som exempelvis Helsingborg- Jönköping och Göteborg-Örebro-Stockholm för att se hur utfallet blir.

Sammanfattningsvis visar pilotstudien att skillnaderna är små mellan den kortaste och säkraste rutten på utvalda vägsträckor. Det beror på att sträckorna till största delen följer de större lederna, som antingen är mötesseparerade eller har hastighetskameror. Skillnader uppstår främst i samband med tätorter och på vägrelationer som saknar stora, naturliga huvudleder. Det kan också konstateras att metoden att analysera säkra rutter med hjälp av en programvara för ruttoptimering fungerar och kan användas över hela landet.

Det finns många intressanta aspekter att undersöka vidare när det gäller området säkra rutter. Bland annat tyder resultaten från pilotstudien på att det kan vara större variationer mellan kort och säker rutt när det gäller vissa kortare, lokala relationer. En intressant vidareutveckling av detta skulle vara att undersöka sträckor med särskilt hård trafikbelastning eller särskilt olycksutsatta vägsträckor.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Mona Pettersson
WSP Sverige AB
Rullagergatan 4
402 51 Göteborg
Tfn: 031-727 28 60
E-post: mona.pettersson@wspgroup.se
www.wspgroup.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2008:10277 ”Trafiksäkra ruttval”)

Projektet slutrapporterades i mars 2009