Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ultralätta keramiska dubbar för minskat vägslitage och förbättrad väghållning i vinterväglag

Det stora slitaget på vägar som trafikeras med dubbdäck medför stora kostnader och det är känt att det finns ett tydligt samband mellan dubbarnas vikt och vägslitaget.

Att ersätta hårdmetall med hög densitet med keramiskt material med låg densitet för att minska dubbarnas vikt är därför attraktivt och skulle om det kan göras framgångsrikt, medföra mycket stora besparingar på vägunderhåll och miljöförbättringar. 

Idén att ersätta hårdmetall med keramiskt material är inte helt ny. Flera av materialen inom gruppen konstruktionskeramier har hög hårdhet, god hållfasthet och därmed delvis goda förutsättningar. Problemet är att keramiska material av intresse för denna tillämpning är spröda. Senaste årens forskning har visat att med ny sintringsteknik kan brottsegheten ökas och i forskningsrapporter finns redovisat brottseghetsvärden för den nu använda keramen som är jämförbara med hårdmetalls. 

I avsikt att minska vägslitaget har däckdubbar av ett keramiskt material provats.
Sådana dubbar får genom kerammaterialets låga densitet en lägre vikt än dubbar av hårdmetall. Med anslag från Skyltfonden har ca 1000 dubbar i form av det stift, som i den vanliga dubben utgörs av hårdmetall, tagits fram. Stiften har monterats i dubbkroppar till färdiga dubbar, vilka har satts in i några däck för utvärdering av slitstyrkan vid rullning mot vägbanan. Utvärderingen har gjorts i två oberoende utvärderingar med samma resultat. Resultatet i de båda testerna var att efter 100 meter var dubbarna utan påverkan medan redan efter 1 km var dubbarna utslitna.
Resultatet tolkas entydigt så att brottsegheten trots den speciella sintringstekniken inte är tillräcklig. 

Med hänsyn till behovet av att minska vägslitaget och medge ökad användning av dubbade däck kommer förhoppningsvis dessa erfarenheter att användas i nya ansträngningar att bemästra  vintervägsslitaget och att befrämja trafiksäkerheten.

Kontaktpersoner:
Svenska Keraminstitutet, Robert Pompe,
Box 5403,
402 29 Göteborg
Tfn: 031-772 05 00,
Telefax: 031-18 53 80,

E-post: rp@sci.se 

Vägverkets beteckning: FO30-A 1999:12633 (”Ultralätta keramiska dubbar för minskat vägslitage och förbättrad väghållning i vinterväglag”) 

Projektet slutrapporterades januari 2001.