Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utformning av övergångsställe där dödsolyckor med äldre fotgängare har inträffat

Denna studie syftar till att kartlägga och identifiera eventuella riskfaktorer i utformningen av vägmiljön vid de övergångsställen där dödsolyckor med äldre fotgängare har inträffat.

 Varje år omkommer cirka 100-120 personer som är 65 år eller äldre i trafiken vilket motsvarar cirka 25 procent av alla trafikdöda. Av dessa omkommer cirka 25 som fotgängare (cirka 20 procent av alla trafikdödade seniorer) varav nästan hälften förolyckas på övergångställen. Även en stor del av den andra hälften fotgängare omkommer vid passager av olika slag.

Djupstudier av alla dödsolyckor

Rapporten bygger på de djupstudier som görs vid varje vägtrafikolycka med dödlig utgång och omfattar 63 omkomna seniorer i lika många olyckor under perioden 2000-2005. I denna rapport räknas personer som är 65 år eller äldre som seniorer. Studien är nationell och utgår ifrån olyckor över hela Sverige.

I rapporten beskrivs de rådande omständigheterna vid olyckstillfällena på övergångsställen med äldre fotgängare. Utifrån de fakta som framkommer sker den typiska olyckan med äldre fotgängare på ett övergångsställe under vinterhalvåret i tätort på en kommunal, vanlig väg med en bredd på över 11,5 meter. Personbilisten som är motpart håller hastighetsbegränsningen på 50 km/tim. Olyckan inträffar i en fyrvägskorsning där motparten är på väg ut ur korsningen. Det råder dagsljus och uppehållsväder vid olyckstillfället och vägbanan är torr. Siktförhållandena för både fotgängare och fordonsförare är goda. Olyckan inträffar på ett obevakat övergångsställe som både är utmärkt genom skyltning och målning och som har belysning. Övergångsställena är utformade med en 1-2 meter djup refug.

Sänkt hastighet minskar antalet svåra olyckor

En sänkning av hastigheten vid konfliktpunkter mellan oskyddade trafikanter och fordonsförare är den mest effektiva åtgärden för att få ner antalet svåra olyckor, näst efter att separera de båda trafikantslagen. Hastigheten spelar en stor roll, framförallt för äldre, eftersom de är skörare och alltså mindre toleranta mot krockvåld. Att som gående använda sig av ett övergångsställe för att korsa en väg är förknippat med stor trygghetskänsla och ses av många som det självklara valet. Övergångsställena bör därför hastighetssäkras för att svara mot dessa behov. För att åstadkomma hastighetssänkningen behöver övergångsställena kompletteras med fysiska åtgärder.

Ingen dödsolycka av de 63 studerade olyckorna har inträffat på övergångsställen som utformats med någon typ av hastighetssäkring i form av gupp. Endast två dödsolyckor inträffade där vägen hade smalnats av vid övergångsstället. Sammantaget visar detta på att åtgärder som sänker hastigheten och ökar förarnas uppmärksamhet har en stor säkerhetshöjande effekt. Uppskattningsvis skulle alla äldre som omkommit på övergångsställen överlevt med hastighetssäkrande åtgärder, exempelvis de som nämnts ovan, möjligen med undantag för en olycka där en alkoholpåverkad bilist körde på en fotgängare i mycket hög hastighet.
 
Utformning av övergångsställe i dödsolyckor med äldre fotgängare (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Johan Strandroth, Vägverket Konsult, Repslagaregatan 4, 581 04 Linköping, tfn  013-24 46 33

www.vectura.se

(Vägverkets beteckning EK50A2006:22155 ”Utformning av övergångsställe i dödsolyckor med mopeder efter EU-mopdens införande”

Projektet slutrapporterades i november 2007.