Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utformning av trafiksäkra sidoområden

Avkörningar i befintliga och nya typer av sidoområden har studerats med hjälp av simuleringar och utvärderats med avseende på krockvåld, stabilitet samt om fordonet kör tillbaka på vägbanan igen. I projektet har befintliga och nya typer av sidoområden studerats med hjälp av simuleringar. Totalt har 639 simuleringar körts med programmet DyMesh. Resultaten från simuleringarna har utvärderats med avseende på krockvåld, stabilitet samt om fordonet kör tillbaka på vägbanan igen.

Tre befintliga typer av ”slänt med bakslänt” har studerats. För en av dessa har en ny utformning visat sig fungera mycket bättre medan det för de två andra har visat sig att de befintliga slänterna fungerat bättre än de nyutformade.

Tre olika typer av ”Slänt utan bankdike” har studerats. De fungerade alla mycket bra för både personbilar och tunga fordon.

En slänt med bankdike (typ Arboga) har studerats. Det visade sig att den inte fungerade tillfredställande. En ny typ av slänt med bankdike har utvecklats. Den fungerade mycket bra för både personbilar och tunga fordon.

För att studera vilken vinkeländring som är acceptabel för ”slänt med bakslänt” har 140 simuleringar utförs. Det kan konstateras följande baserat på resultaten från simuleringarna:

  • Alla simuleringar utom av avkörning med liten bil i 100 km/tim och 20 grader är acceptabla för slänt 1:3 mot 1:6.
  • Endast lutning 1:3 mot 1:6 ger acceptabelt resultat för tunga fordon i alla de studerade hastigheterna.
  • För avkörning i 60 km/tim och 5 grader för personbilar och 50 km/tim och 5 grader för tunga fordon är alla slänttyperna acceptabla.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport 1 (pdf-fil, 1,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Rapport 2 (pdf-fil, 313 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Fredrik Sangö
Force Technology Sweden AB
Adress: Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås
Tfn: 021-490 30 00
E-post: fs@force.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2006:4701 ”Utformning av trafiksäkra sidoområden”)

Projektet slutrapporterades i februari 2009