Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utveckling av passagerarinformation avseende hastigheter i busstrafik

Projektet är en del av Bussbranschens Riksförbund (BR) och Svenska Lokaltrafikföreningen(SLTF) satsning på ökad trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. Hastighetsmätningar visar att bussar ibland håller för höga hastighet och synpunkter gällande detta inkommer från passagerare och medtrafikanter. Tunga fordon upplevs dock ofta ha en högre hastighet än vad de verkligen har. Detta projekt går ut på att exponera bussens hastighet för passagerarnas upplevda trygghet under resan och även påverka den reella trafiksäkerheten genom att uppmärksamma bussförarna på hur passagerarna upplever hastigheten.

För att utvärdera effekterna av studien gjordes en passagerarenkät och en förarenkät samt djupintervjuer med vissa förare.

Effekter på den reella hastigheten har utvärderats på två sätt. Dels genom GPS-mätningar på bussar med och utan display, dels genom analysering av data genom ATR-systemet.

Hastighetsvisning (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Skolskjutsförare (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Tommie Vesterlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Box 17548, 118 91 Stockholm, tfn 08-462 06 50, fax 08-462 97 50

E-post: info@bussbraschen.se

(Vägverkets beteckning EK50A 2005:18908 ”Utveckling av passagerarinformation avseende hastigheter i busstrafik”)

Projektet slutrapporterat november 2006