Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägslitage av tunga fordon, vatten och breda däck - en förstudie

Projektets syfte är att öka kunskapen om vägslitagets orsaker.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Projektet har därför i en förstudie undersökt och föreslagit vilka möjligheter det kan finnas för att fastställa att det inte bara är dubbdäcken som sliter på vägbanan. Teorin är att det istället är en kombination av tunga fordon, vatten och breda däck som står för slitaget.

Till exempel kan vatten tränga in i vägbeläggningen genom sprickor och fogar och försvaga en del av materialet i beläggningen, så att det deformeras och spricker vid trycket från exempelvis ett tungt fordon. Också snösmältning kan öka vattentrycket och orsaka sprickor och spårbildningar. Problemet har ökat med nyare beläggningar som ofta är mer genomträngliga än äldre.

För att kunna göra lämpliga tester för att konstatera det kombinerade slitaget, har projektet lagt fram idéer och förslag på hur man kan utveckla en maskin som redan används för att prova asfalt- och betongbeläggningar. Med en modifiering av maskinen kan man simulera och testa till exempel klimatförändringar och tung belastning. Men också nya mätmetoder och laboratorieteknik för vattenmätningar behöver utvecklas.

Kontaktperson:
Sonny Persson, Motionsvägen 13, 691 54 Karlskoga
Tfn: 0586-72 56 74 eller UppfinnarCentrum Box 95, 691 22 Karlskoga
Tfn: 0586-616 85, fax: 0586-313 40

e-post: minova@algonet.se

(Vägverkets beteckning: DR 30-A 96:2031, Hur vägslitaget på verkas av kombinationen tunga fordon, vatten och breda däck")