Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vett i trafiken - IT-läromedel för unga

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Tillsammans med närpolisen och lärare i Nacka och Gävle, har polismästardistriktet i Nacka tagit fram en CD-skiva med läromedel för trafikundervisning. Även programmerare och IT-pedagoger har bidragit med kunskap i projektet.

IT-läromedlet "Vett i trafiken" riktar sig till yngre skolbarn. Programmet går ut på att eleverna ska få förståelse och kunskap om trafiksituationer och trafikmiljön genom att själva och tillsammans med vuxna utforska sin egen närmiljö. Tanken är att inlärningen ska underlättas genom att eleverna direkt får omsätta sin kunskap i praktiken och i en miljö som berör dem. Ett syfte med projektets läromedel är också att det ska stimulera barnens kreativitet, samarbetskänsla och förmåga att ta egna initiativ.

Programmet är uppbyggt i olika delar med dels en informationsdel, som ger konkreta fakta om trafikregler, trafikmärken osv., dels en övningsdel där eleverna kan besvara frågor om vad de lärt sig. I en tredje och beskrivande del får de möjlighet att använda sina kunskaper genom att själva agera aktivt och undersöka och dokumentera sin nära trafikmiljö.

Till dokumentationen kan eleverna fotografera eller rita kartor på sin skolväg eller andra ställen som de tycker är trafikfarliga och sedan arbeta med det i datorn och göra en presentation. Presentationen kan eleverna använda för att berätta om sina iakttagelser och synpunkter för exempelvis andra elever eller trafikplanerare i kommunen.

Programmet har testats i skolor med utmärkta resultat.

Projektet är samfinansierat av Rikspolisstyrelsen.

Kontaktperson:
Nacka polisdistrikt, Bror Aasa och Arne Larsson, närpolis, Box 1173, 131 37 Nacka Strand. Tfn: 08-401 62 34,401 61 63,
fax: 08-401 60 09
För beställning av CD: Nacka Utvecklings Centrum, Rolf Hagelberg, Griffelvägen 15, 131 40 Nacka. Tfn: 08-718 98

(Vägverkets beteckning: TR70-A 95:3142, "Vett i trafiken, datorprogram, läromedel")