Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Video om trafikvakter i trafiksäkerhetens tjänst

Chalmers tekniska högskola har i ett tidigare projekt provat möjligheten att låta trafikvakter fungera som trafiksäkerhetsinformatörer.
Försöket som slog väl ut har nu fortsatt med en andra etapp i ett nytt projekt, där de tidigare insatserna dokumenterats i en video.

Videon beskriver erfarenheterna från det tidigare projektet, där trafikvakterna i Göteborg utbildats för nya arbetsuppgifter, som innebär att de med enkla medel kan vara med och påverka trafiksäkerheten. I videon berättar de nya trafiksäkerhetsinformatörerna om sina synpunkter på utbildningen, de nya arbetsuppgifterna och hur de upplever resultatet av detta. En del av videon tar också upp vilka samhällsekonomiska vinster man beräknar att trafikinformatörernas insatser kan bidra till.

I trafikvakternas nya arbetsuppgifter ingår främst att observera och rapportera olika trafikfällor, som exempelvis skymd sikt eller ett hål i trottoaren. Genom att man också inrättat ett system för rapportering och återrapportering av åtgärder, kan trafikinformatörerna enkelt kontrollera om deras rapporterade observationer följts upp och åtgärdats.

Till videon hör en handledningsbroschyr, och videon finns även i en version med engelsk text.

Kontaktperson:

S. Olof Gunnarsson, Institutionen för väg- och trafikplanering, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg tfn: 031-772 23 91, fax: 031-795 69 00

E-post: olofg@vsect.chalmers.se

Video: ”Trafikvakten i trafiksäkerhetens tjänst”, 1998, (eng. version: Traffic guards for traffic safety”, 1998)

(Vägverkets beteckning: TR 70 96:1644, ”Försök med trafikvakter som säkerhetsinformatörer, etapp 2”)