Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vildsvin och vägar

Vildsvinspopulationen är på stark frammarsch i Sverige, vilket har börjat visa sig inte minst i viltolycksstatistiken. Antalet olyckor med vildsvin inblandade har ökat under de senaste åren och under 2007 uppgick de till nära 1 600.

Vi har idag begränsad kunskap om hur arten påverkas av vägar och järnvägar, dess utnyttjande av så kallade viltpassager och hur dagens viltstängsel fungerar. Syftet med denna rapport är att ge en bild av stammens utveckling och hur andra europeiska länder arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för vildsvin.

Olika metoder för att höja trafiksäkerheten

Generellt kan de åtgärder som man jobbar med för att höja trafiksäkerheten delas in i metoder som hindrar djur från att komma upp på vägen och metoder som tillåter djur att komma över vägen på ett säkert och kontrollerat sätt. Den samlade bilden av informationen från forskare och genom rapporter visar att det är önskvärt att ett finmaskigt viltstängsel förankras 30-50 cm ner i marken för att förhindra att vildsvin gräver sig under. Andra metoder som används är mellansittande pålar som trycker ner stängslet mot marken samt taggtråd längst ner på stängslen. Vildsvin använder viltpassager om de designas rätt, mer om detta finns att läsa i rapporten.

Övriga metoder som kan vara intressanta för att minska trafikolyckorna med vildsvin är viltslussar, viltvarningssystem, siktröjning av vägkanter, jakt, varningsskyltar och informationskampanjer.

Börja där problemen är störst

I och med att stammen ökar så dramatiskt bör man i ett första skede arbeta i de områden där problemen är störst i dagsläget. Flest olyckor sker i Skåne, Kronobergs, Södermanlands och Stockholms län. Det är här som de bästa förutsättningarna finns för att minimera problemen mellan vildsvin och trafik.

Vildsvin och vägar (pdf-fil, 757 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Mattias Olsson eller Per Widén, Karlstads universitet, 651 88 Karlstad.
Tfn: 054-700 10 00
E-post: mattias.olsson@kau.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:4877  ”Vildsvin och vägar”)

Projektet slutrapporterades i februari 2008.