Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Virtuell skylt – hjälp för synskadade att höra skyltad information via mobiltelefonens blåtandfunktion

I projektet ”Virtuell skylt” är målet att synskadade via en handhållen enhet ska få tillgång till tillräcklig information för att på egen hand kunna utforska okända miljöer i högre utsträckning än tidigare. En önskad effekt av projektet är att göra offentliga lokaler mer tillgängliga för personer med synskada och därmed möjliggöra högre grad av flexibilitet och ökad integritet för synskadade i vardagen.

I ett första steg på väg mot projektmålet har synskadades behov av relevant information kartlagts. Kontakt har tagits med genomförda projekt och vissa har besökts. Projektmedlemmar har deltagit på mässor, seminarier och workshops. Teknik för att kunna realisera målet har granskats. Teknikleverantörer har kontaktats och samordning med projektet Digitalt gångvägnät har inletts. Utifrån synskadades behov har en översiktlig interaktionsdesign tagits fram. Vidare har en arbetsgrupp givit förslag på testplatser som sedan har kartlagts. I arbetsgruppen ingår ledamöter från Synskadades riksförbund. Representanter för fastighetsägare har kontaktats.

Utifrån de åtgärder som vidtagits i specifikationsfasen föreslås att busshållplatser, ingångar, butiker, hissar med mera märks med en så kallad virtuell skylt. När användarens handhållna enhet (mobiltelefon) är inom läsavstånd, skickar den virtuella skylten ett id-nummer till enheten. Den handhållna enheten hämtar den relevanta information som är knuten till id-numret från en databas. Informationen formateras och skickas tillbaka till den handhållna enheten och presenteras för användaren via tal (datorgenererad röst). Användaren ges först översiktlig information, exempelvis ”Gallerian Snäckan, Västra ingången, Hamngatan”. Om användaren vill ha mer information, exempelvis ta reda på om gallerian är handikappanpassad, kan han eller hon enkelt begära utökad information via den handhållna enheten. Den grundläggande informationen för ett närliggande område, exempelvis en galleria, bör kunna laddas ned till telefonen i förväg för att minska användarens upplevda svars- och väntetider. 

Lättare för synskadade att ta sig fram på egen hand

Projektet Virtuell Skylt ger synskadade personer utökade möjligheter att på egen hand besöka såväl kända som helt eller delvis obekanta inomhusmiljöer. Virtuell Skylt kan även ge ett kompletterande stöd till GPS-baserad information utomhus, information om busshållplatser, öppettider i butiker, tömningstider för brevlådan etc. 

I förlängningen tror vi att det kommer att vara möjligt att ta fram en rutt som kan leda en användare hela vägen från hemmet till exempelvis en specialaffär inne i ett köpcentrum. Ett sätt att uppnå detta kan vara att förlänga de gångvägar som digitaliserats åt Stockholms stad så att de även täcker offentliga byggnader av olika slag. Användaren övergår här utan avbrott från GPS-baserad navigering till orientering med hjälp av lämplig teknik för inomhusmiljöer. De virtuella skyltarna används då för att presentera platsspecifik information samtidigt som positioneringssystemet används för guidning.

Tekniken testas på tre platser i Stockholm

De tekniker som i nuläget anses lämpliga att gå vidare med är trådlösa radionätverk, så kallade WLAN (eng: Wireless Local Area Network), aktiv och passiv RFID-taggning (eng: Radio Frequency Identification) samt korthållsradiotekniken blåtand (eng: Bluetooth). 

En arbetsgrupp där ledamöter från Synskadades riksförbund (SRF) ingår är knuten till projektet. Denna har givit förslag på tre platser där det är önskvärt att installera virtuella skyltar. En av dessa föreslagna platser, Ringens köpcentrum på Södermalm i Stockholm, kan fungera som lämplig lokal att utföra flera av de första fälttesterna i. Jonas Holmer som är marknadsansvarig för Ringens köpcentrum är positivt inställd till projektet. 

Den andra föreslagna platsen är Brunos galleria på Södermalm, som dock anses för begränsad för att en test ska bli meningsfull. Även Gallerian i centrum har föreslagits. Gallerian är stor och komplex, och att täcka Gallerian med virtuella skyltar skulle ta stora resurser i anspråk. 

En webbenkät har skickats ut till 16 synskadade. Ur respondenternas svar framkom att man bör eftersträva lösningar där användaren sticker ut så lite som möjligt och där ljud från enheten inte blockerar den omgivande ljudmiljön. Det är även viktigt att utrustningen har god driftsprestanda, är enkel att använda och att användaren upplever sig ha kontrollen över flödet av information.

Fortsatt arbete i projektet

Utifrån specifikationsfasen ses ett antal lämpliga steg i projektet. I fas 2 bör fokus ligga på att verifiera den valda tekniken i labbmiljö. I fas 3 samgår Virtuell Skylt med projektet Digitalt Gångvägnät och fälttester genomförs i köpcentrum. I fas 4 skapas gångvägnät inomhus. Projektet är finansierat med medel från Post- och telestyrelsen, Tillgänglighetsprojektet på Trafikkontoret, Stockholms stad samt Vägverkets Skyltfond.  

Virtuell Skylt (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson:
Elisabeth Dawidson, Astando AB, Kungsbroplan 1, Stockholm,
tel: + 46 768 44 10 28, e-post: elisabeth.dawidson@astando.se
(Vägverkets beteckning EK50A 2005:4993 ”Information TAG – hjälp för synskadade att höra skyltad information via mobiltelefonens blåtandfunktion”) 

Projektet slutrapporterat april 2007