Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykling på högre nivå

Denna rapport bygger på en hypotes om att intresset för att cykla säkrare ökar och samtidigt att riskerna för cyklister i trafiken har ökat.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Vi har gjort detta arbete delvis i samarbete med Lukas Arbén, KTH och som gjort sitt examensarbete hos Idesign som en del i detta projekt.

Vi vet att cyklingen skulle kunna locka fler om säkerheten skull kännas bättre än idag. En faktor för det är att särskilja cykelfiler från andra trafikslag och även mellan olika cyklister som har stor skillnad i hastighet. Det kan vara svårt av utrymmesskäl.

Vårt arbete har delvis fokuserat på att kartlägga problem och dessutom att försöka hitta lösningar, dels i vad andra gjort, men också vad som pågår i Sverige, främst Stockholm. Vi har också några idéer kring att särskilja cykelfiler på höjden för att minska konflikter med andra trafikslag. Detta för att det ofta saknas utrymme att lägga fler cykelfiler i bredd.

Trots att vi initierat projektet att se hur man kan differentiera cykelvägar i höjdled, vill vi vara tydliga med att problemen med långa ramper för att komma upp i höjd, äter upp mycket av fördelarna. Det krävs långa upphöjda sträckor för en rimlig nivåstigning. Att få upp fotgängare till ett högre plan verkar rimligare av säkerhetsskäl och att det kan vara enklare att få upp fotgängare med hiss, ramp eller trappor. Det kan bidra till bättre vy för fotgängarna också när de kommer upp några meter.

Säkerhet är det största skälet till varför folk avstår från att cykla. Studier har visat att separation av cykelbanan från annan trafik är den bästa åtgärden för att förbättra den nuvarande situationen. Uppgiften i detta projekt har varit att designa cykelbanor ovanför marknivå. Målet är att minska trängselproblem och att öka säkerheten.

Ett delmål har varit att se om en modulär lösning som kan anpassas på olika ställen runtom Stockholm. Om det skulle visa sig att en sådan lösning inte fungerar, skall en upphöjd cykelbana designas för en specifik plats.

Det första steget har varit att undersöka situationen i Stockholm. Här har vi valt tre platser som skiljer sig från varandra; Sveavägen, Stadsgården, och Södertäljevägen.

Upphöjda cykelbanor har en del viktiga faktorer som bör beaktas: de bör passa in i stadsbilden och samverka med befintlig infrastruktur, vara samhällsekonomisk så att dess nytta är relativ dess kostnad och viktigast av allt, underlätta för cyklister. Att kombinera dessa är en utmaning. Vissa platser kan det passa med att ha en upphöjd cykelbana. Stadsgården är en av dessa platser. Där visar vi två helt olika koncept för ökad framkomlighet, båda på högre höjder. En annan plats är Västerbroarnas cykelvägar där vi gjort en sammanlänkning av då två broavsnitten i luften som ger färre konfliktpunkter och bättre framkomlighet för cyklisterna som kommer från Södermalm och ska över Västerbron och Lilla Västerbron.

Alternativet till att höja upp cykelvägar kan vara att istället gräva ned biltrafiken. Det ger fördelar i att inte behöva cykla omvägar, eller att behöva cykla upp över en korsning. Och så kan man återskapa en mer naturlig miljö där cyklar och fotgängare får vistas i markplan utan konflikt med bilar. Ett exempel på sån plats är E4-avfarten mot Hägerstensvägen. Här illustreras mer en tanke om att skifta tanken från att höja upp cykelvägarna till att sänka ned bilvägarna. Hur det kan göras löser vi inte här. Vi ser hur cyklister och fotgängare beter sig genom att gena för att slippa omväg, vilket bidrar till farlig en korsning fast det inte är tänkt att vara en korsning.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

Idesign Partners Sweden AB Johan Larsvall, e-post johan(at)idesign.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/86275 "Cykling på en högre nivå"

Projektet utfördes 2017 till och med sommaren 2018. Projektet slutrapporterades augusti 2018.