Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Drift och Underhållsstrategier för säkrare cykling

Studerar cykelolyckor som främst är kopplade till drift och underhåll under perioden 2002–2013.

Drift och underhåll (DoU) har pekats ut som en viktig orsak för cykelolyckor (bla. VTI rapport 779 och 801). Malmö en av Sveriges främsta cykelstäder med höga ambitioner för cykling. För att studera olyckor som främst är kopplade till DoU har alla cykel-olyckor i STRADA under perioden 2002–2013 studerats och klassificerats. I samarbete med Malmö stad har två workshops genomförts där resultat från olycksanalys samt diskussion hur olyckor kan förhindras genomförts.

Resultatet från detta arbete kan sammanfattas:

  • Cykelolyckor i Malmö som beror på DoU är relativt få jämfört med "nationell" statistik (Statistik över cyklisters olyckor VTI rapport 801).
  • Få dagar med "extrem" halka står för merparten av cykelolyckor som beror på halka under vintersäsong.
  • Olyckor p g a DoU är spridda över Malmö och få/inga olycksanhopningar går att finna för platser.

Malmö har höga ambitioner för DoU för cykling och en organisation som arbetar systematiskt och ambitiöst med DoU. För att minska antalet DoU-relaterade olyckor i Malmö kan man främst utifrån denna studie arbeta med:

Dagar med mycket/extrem halka är svåra att hantera med normal drift, eventuellt kan intensiv halkbekämpning av "stråk" (3-4 km från centrum) samt information/varning vara en möjlighet för att undvika olyckor.Generellt arbeta mer med stråk än områden, möjligen kan drift av cykel-stråk prioriteras istället för områden.Viktigt med skyltning samt arbete för att minska cykelolyckor vid mark/väg-arbeten.

Malmö stad är en av Sveriges främsta cykelstäder, detta visar sig även inom drift- och underhåll av cykelinfrastrukturen. Det har i denna studie varit svårt att påvisa problem med cykelolyckor som beror på bristande drift- och underhåll. Den generella slutsatsen är att man gör ett bra och ambitiöst arbete med DoU för cyklister i Malmö stad.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

Ramböll Sverige AB
Projektledare Svante Berg
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Se övriga kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/15140 "Drift- och underhållsstrategier för säkrare cykling"

Projektet har utförts under hösten 2014 tom hösten 2015. Projektet slutrapporterades september 2015.

Rapport Drift- och underhållsstrategier för säkrare cykling (pdf-fil, 794 kB)