Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gångvägars halkegenskaper

Syfte med projektet har varit att mäta beläggningars halkegenskaper vid olika väderlek och förhållanden med en instrumentering som väl visat sig spegla halkrisk för fotgängare.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Ett rankingsystem med färgmarkering grön (obetydlig halkrisk) –gul (halkrisk) -röd (hög halkrisk) har föreslagits baserat på panelstudier från litteratur. Av denna studie framgår att en av 20 uppmätta platser klassades gul i torrt tillstånd, detta var Vardagslivets Gång i Hjorthagen som utöver gångväg även är en konstinstallation. För våta ytor noteras att smuts som går i lösning kan fungera smörjande och leda till gulklassning samt att trä och handikappsymbol båda gulklassas i vått tillstånd. För ytor med is blir släta ytor generellt rödklassade. Slätheten kan bero på exempelvis slitage av ytstruktur eller att materialet från början är slätt. Släthetens inverkan kan till viss del motverkas med materialval som minimerar isadhesion, men materialen kan inte med denna åtgärd nå grönmarkering.

För fortsatta studier behöver frågor som smuts- och isadhesion kartläggas samt slitageegenskaper. Vid mätning av ytor som inte är noga avtvättade, behöver noteras att bedömningen inte rör ytans halhet, utan ytans smutsskikts halhet. Vidare kan noteras att mätinstrument för halkmätning ofta mäter lägre friktion vid lägre temperaturer på grund av att gummi som används som mätprob hårdnar. En kartläggning av instrumentets respons på temperaturförändring är därför önskvärd, samt säkerställande att instrumentets gummi är relevant för aktuell trafikantgrupp, exv. skosulan för fotgängare. Kännedom om saltlösningars smörjande egenskaper kan också vara värdefull vid bedömning och jämförelse. Ett material som är intressant att undersöka vidare är materialet som finns utanför NK på Hamngatan som i denna testserie var det enda som grönmarkerades för alla uppmätta tillstånd.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Gångvägars halkegenskaper (pdf-fil, 754 kB, öppnas i nytt fönster)

 
Trafikverkets beteckning: TRV 2015/85054 "Gångvägars halkegenskaper"
Projektet har startades vintern 2015 och slutrapporterades maj 2017.