Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genomförande och studie av cykelöverfart med väjningsplikt för motorfordon

Eskilstuna kommun har under 2013 och 2014 utvärderat väjningsplikt för bilister mot cyklister på en passage i Eskilstuna.

Försöket har bestått av en förstudie, en byggnation och en efterstudie. För- och efterstudien genomfördes genom enkäter, beteendestudier och hastighetsmätningar.

Resultatet visar att utformningen tillsammans med regleringen har ökat andelen bilister som ger företräde till cyklister från 70 % till 90 %. Andelen bilister som väjer för fotgängare har samtidigt ökat från 85 % till 95 %.

Slutsatsen är att väjningsplikt tillsammans med fysisk utformning ger en god möjlighet att på ett säkert sätt prioritera cyklister framför bilister vid passagepunkter i stadsmiljö.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/13966 " Genomförande och studie av cykelöverfart med väjningsplikt för motorfordon".

Projektet beviljades våren 2013 och slutrapporterades januari 2014.