Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Isfria gång- och cykelbanor

Syftet med projektet har varit att undersöka substanser för isprevention på cykel- och gångbanor med fokus på effekt och miljö.

12 olika produkter som använts eller eventuellt i framtiden kan användas som halkbekämpningsmedel på cykelbanor har undersökts. Av dessa produkter är tre oorganiska salter (NaCl, MgCl2 och CaCl2), fyra organiska salter (CMA, KCH3CO2, NaHCO2 och CO(NH2)2 ) och de andra fyra är organiska ämnen (CO(NH2)2, C3H5(OH)3, C3H5(OH)3, lignin, lignosulfonat och melass).

Miljöpåverkan undersöktes genom litteraturstudie på Uppsala Universitet i samarbete med SLU och effektivitet undersöktes på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genom mätningar.

Resultatet av studien av miljöpåverkan visar att C3H5(OH)3, NaHCO2, KCH3CO2, lignosulfonat och sockerlösning anses lämpliga för halkbekämpning ur ett miljöperspektiv. Även melass kan förväntas ha likande miljöpåverkan som sockerlösning, men information saknas delvis.

Resultatet av effektivitetsmätningarna på standardasfalt visar att blandningar av olika substanser ger bäst resultat. En bas av NaCl (som är den substans som i det närmaste uteslutande används idag) med inslag av CaCl2 och melass ger den allra bästa effekten, men även CO(NH2)2 är effektivt. Bland de mer miljövänliga alternativen märks NaHCO2 med melass eller ligonsulfonat som bra alternativ. Samtliga dessa blandningar är betydligt mer effektiva än NaCl.

För nya typer av beläggningar har vi sett att en gummiinblandning generellt har en ispreventiv effekt, annars är trenden att samma produkter är effektiva även på dessa material.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/70416 "Isfria gång- och cykelbanor".

Projektet beviljades hösten 2013 och slutrapporterades december 2014.