Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhetsutmaningar för den cykeltäta staden

Om cyklingen ökar istället för bilresor så kommer det att ha vissa positiva effekter för samhället. Därför finns ett stort intresse av att öka cyklingen i många svenska städer, då flera städer har ambitiösa mål.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

För att få fler att cykla måste det vara attraktivt att cykla. Detta ställer höga krav på infrastrukturen, då den måste både vara säker och kännas säker för cykling samt att minimera fördröjningar för cyklister.

Cyklister är en mycket heterogen grupp, då dessa består av barn, vuxna och äldre samt nybörjare, erfarna och seriösa cyklister, alla med olika förutsättningar, behov samt förväntningar av hur infrastrukturen ska se ut. Det är därför en stor utmaning att skapa en trafikmiljö som uppfyller samtliga gruppers behov, eftersom vad en grupp efterfrågar kan lätt göra det oattraktivt eller helt enkelt omöjligt för en annan grupp att cykla.

En annan utmaning är att om cyklingen ökar kommer antalet cykelolyckor sannolikt att öka samtidigt som cykeltrafiken förändras och blir eventuellt tätare. Detta innebär att det kommer att bli fler interaktioner mellan cyklisterna själva samt med andra trafikantgrupper som skulle kunna resultera i nya typer av cykelolyckor, eller att andelen olika olyckstyper kommer att förändras. Det kan innebära att vi står framför nya trafiksäkerhetsproblem och nya utmaningar. För att kunna lösa dessa och förebygga ökning i cykelolyckorna måste vi förstå cyklisternas behov och förutsättningar samt försöka förutse vilka olyckstyper och trafiksäkerhetutmaningar vi kan komma bemöta i framtiden. Detta projekt syftar till att närma sig detta ämnesområde genom att undersöka följande frågeställningar:

(I) Hur upplever de mer erfarna cyklisterna olika trafiklösningar, utformningsfaktorer, trafikantgrupper och beteende utifrån trafiksäkerhets och framkomlighetsperspektiv?

(II) Vilka olyckor och konflikter förekommer under cykeltävlingar/cykellopp samt varför uppstår dessa?

(III) Vilka trafiksäkerhetsproblem kan man förvänta sig i framtidens cykelstad var cykeltrafiken är mycket tätare och det finns mer komplex interaktion mellan olika cyklister samt mellan cyklister och andra trafikantgrupper jämfört med dagens situation?

Studien bygger på webbenkäter som inriktades mot alla deltagare i Vätternrundorna år 2014 (Vättern, Halvvättern och Tjejvättern), enkäten var öppen och alla som ville kunde delta. Webbenkäten handlade om cyklisternas användning av cykeln, olyckshistorik, hur de upplever olika trafiklösningar, trafikantgrupper med mera samt om de var involverade i en konflikt/olycka i tävlingen. 5 938 svarade på enkäten varav 1 919 svarade att de var involverade i en konflikt/olycka.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Trafiksäkerhetsutmaningar för den cykeltäta staden (pdf-fil, 1,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson

Höskuldur Kröyer, Trafkon AB, e-post: hoskuldur.kroyer@trafkon.se
Trafikverkets beteckning: TRV 2015/85034 "Trafiksäkerhetsutmaningar för den cykeltäta staden"
Projektet utfördes under vintern 2015 tom vintern 2016. Projektet slutrapporterades december 2016.