Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Etappmål 2020 - väg

I juni 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220.

Etappmålet innebär en halvering av antalet dödade i trafiken från år 2007 till år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en fjärdedel under samma period.

Underlaget till beslutet finns i en rapport som dåvarande Vägverket tog fram på uppdrag av regeringen i april 2008. 
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020, publikation 2008:31 (Webbutiken)

I arbetet ingår att etappmål och indikatorsammansättning ses över med jämna mellanrum. Översynsår är 2012 och 2016. Efter översynen 2012 uppdaterades indikatorsammansättningen till att enbart omfatta 10 indikatorer (tidigare 13).

Samverkan och konkreta mål

För att nå etappmålen måste aktörerna inom trafiksäkerhetsområdet samverka.

Trafiksäkerhetsutvecklingen i förhållande till målen redovisas och diskuteras vid årliga resultatkonferenser som alla aktörer inom trafiksäkerhetsområdet är inbjudna att delta i. Syftet är att skapa långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet.

Indikatorer visar resultat

Målstyrningen bygger på att man mäter och följer upp olika indikatorer mot mål som satts upp i förväg. De indikatorer som har valts ut är de som bedöms ha störst trafiksäkerhetseffekt, nämligen

  • hastighetsefterlevnad, statligt vägnät
  • hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät
  • nykter trafik
  • bältesanvändning
  • hjälmanvändning, cykelhjälm och mopedhjälm
  • säkra personbilar
  • säkra motorcyklar (ABS)
  • säkra statliga vägar
  • säkra gång-, cykel- och mopedpassager
  • drift och underhåll på cykelvägar i tätort.

Analys av utvecklingen

Trafiksäkerhetsutvecklingen analyseras med utgångspunkt från utfallet i antalet dödade och allvarligt skadade samt de säkerhetsrelaterade indikatorerna. Analysen omfattar också de indikatorer som är i störst behov av förändring och idéer om åtgärder för att nå etappmålen år 2020.

Resultaten som presenterades vid resultatkonferensen i april 2014 finns redovisade i en rapport. Innehållet fungerar som vägledning för alla aktörer som vill veta var trafiksäkerhetsinsatser gör störst nytta.
Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2013 (Webbutiken)

Det målstyrda arbetet mot etappmålen – och i förlängningen Nollvisionen – har en egen webbsida.
Tillsammans för Nollvisionen