Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet uppmärksammas internationellt

Trafikverkets arbete med suicidklassning av dödsfall och suicidprevention i väg- och järnvägstrafiken väcker stort intresse vid internationella trafiksäkerhetskonferenser världen runt.

Vår medarbetare Kenneth Svensson representerade Trafikverket på konferensen; "The 25th World ITMA International Traffic Medicine Association Congress in Beijing". Åhörarna tog del av en analys av 112 suicidhändelser i vägtrafiken 2012–2015, författat av Kenneth Svensson och Anna-Lena Andersson, båda sakkunniga på enheten för Trafiksäkerhet på Trafikverket.

Arbetet handlar om metoden för suicidklassning och om den psykosociala granskningen som Anna-Lena Andersson, socionom och medicine doktor, utför i samband med suicidhändelser. Med i arbetet har också bland andra Rättsmedicinalverket och Transportstyrelsen varit.

– Vi jobbar systematiskt med att få ner antalet dödsfall i trafiken och det här är en viktig del. Det är oerhört roligt att arbetet får internationell uppmärksamhet, säger Anna-Lena Elmqvist, tillförordnad enhetschef Trafiksäkerhet.

 

– Kärnan i detta är nollvisionen som omfattar alla dödsfall i trafiken, även suicid. Vi är inte ute efter att få fina siffror i statistiken, syftet är att rädda liv. Vi vill utforma vägar och järnvägar så att vi kan hindra de impulshandlingar som vissa självmord är, säger Kenneth Svensson som arbetar som trafiksäkerhetsanalytiker och lett arbetet med att utveckla metoden.

Närmare tio procent av alla dödsfall i vägtrafiken är självmord. Därtill tillkommer även hopp från broar. Var femte dödsolycka med tung lastbil är i själva verket ett självmord.

– Vid sidan av att varje dödsfall är en tragedi, är de ett verkligt arbetsmiljöproblem för lastbilsförare, precis som för de lokförare som drabbas av självmord på järnvägen, säger Kenneth Svensson och Anna-Lena Andersson.

Nysatsning på Nollvisionen

I september 2016 presenterade regeringen sin nysatsning på Nollvisionen. Man ser där positivt på de initiativ som tas för att systematiskt minska antalet självmord som begås inom transportsystemet.

För att arbeta suicidpreventivt är det viktigt att ta fram pålitlig data och göra analyser för att veta hur stor förekomsten är samt finna åtgärder för att försvåra och förhindra suicid i transportsystemet. Under 2017 kommer Anna-Lena Andersson och Kenneth Svensson att ta fram ett program för självmordsprevention i transportsystemet.