Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverkets resurser vid nationella och internationella kriser

Trafikverket har resurser i form av utbildad och övad personal, som är specialister inom olika områden. Våra entreprenörers resurser kan omfördelas vid behov.

Vi har även krisberedskapsmateriel i form av elverk, ersättningsbroar och bandvagnar. Våra egna resurser kan användas vid händelser såväl i Sverige som i andra länder

Elverk

Trafikverket har ett trettiotal reservelverk, fördelade över landet. De flesta har en kapacitet på 100 kVA.

Ersättningsbroar

Vi förfogar över ett femtiotal ersättningsbroar som är möjliga att bygga ut upp till 200 meters längd med mellanstöd och upp till tre körfilers bredd. För byggandet har Trafikverket en pool med utbildade arbetsledare tillsammans med MSB och Försvarsmakten.

Dessutom finns det möjlighet att ersätta broar med pontonfärja. Trafikverket har dessutom reservfärjelägen, där Färjerederiets vägfärjor kan användas för att öka kapaciteten ytterligare.

Bandvagnar

Trafikverket förfogar över sextio bandvagnar och två radiobandvagnar. Dessa finns på ett fåtal platser i landet och är tänkta att utgöra gruppvisa samlade resurser. Utbildning av förare ur frivilligrörelsen pågår.

.