Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik

Att få barn och unga att cykla mer, förbättra underhållet och bygga säkra passager där cyklar har företräde, är en del av regeringens nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling.

Vid den årliga branschgemensamma cykelkonferensen presenterades regeringens nya cykelstrategi för ökad och säker cykling som Trafikverket och andra myndigheter och aktörer ska förverkliga.

– Cykeln kommer att vara en viktig del i ett framtida hållbart transportsystem, den täcker mycket av våra transportpolitiska mål med fossilfria transporter och minskat buller. Tillsammans ska vi arbeta för att öka vårt cyklande genom ett säkrare, attraktivare och tydligt sammanhängande cykelnätverk. Vi måste planera för cykeln som ett eget färdsätt där hela resan ska fungera. Satsningar för barn och unga och för säkrare cykeltrafik föreslås också i strategin, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon under konferensen.

Men det är inte bara att bygga ut utan vi behöver titta på olika gruppers behov. Handlar det om sommarcykling eller pendling och hur ska underhållet skötas?

– Cykeln ska in tidigt i samhällsplaneringen när en ny stadsdel ska utformas. Det ska vara ett särskilt fokus på barn och ungdomar där cyklingen har gått ner på senare år. Barn rör sig mindre i dag och över allt mindre yta. Att cykla ger ökad frihet och att klara sig själv i samhället ger ökad livskvalitet, sa infrastrukturminister Anna Johansson under cykelkonferensen.

Insatsområden för fortsatt arbete

Fem stora insatsområden ingår i det fortsatta arbetet med strategin:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
  • Öka fokus på grupper av cyklister.
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
  • Främja en säker cykeltrafik.
  • Utveckla statistik och forskning.

Regeringen har delat ut flera uppdrag:

  • Trafikverket ska fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer under 2017 för att stötta ökad och säker cykling, barn och unga, nyanlända och utrikesfödda är särskilt prioriterade.
  • Trafikanalys ska ta fram enhetliga mätmetoder för cykling. Boverket ska tidigt få med cykling i samhällsplaneringen och VTI ska analysera behov och samla den cykelforskning som finns.

Nationella cykelrådet

Rådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling och i det ingår Boverket, Cykelfrämjandet, Gävle kommun, Naturvårdsverket, Svensk cykling, Sveriges kommuner och landsting, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Linköpings kommun samt VTI. Det leds av Trafikverket.

Nationellt cykelbokslut 2016

Det nationella cykelrådet tar fram cykelbokslut och dem hittar du nedan. Syftet med det nationella cykelbokslutet är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen.

I det första bokslutet, Nationellt cykelbokslut 2014, sammanställdes de mätningar och undersökningar som hittills gjorts och faktorer och indikatorer för cyklingens utveckling i Sverige lyftes fram. Det sker en snabb utveckling vad gäller mätning, exempelvis fanns det för fem år sedan endast några få fasta mätpunkter för cykeltrafik, idag finns det närmare 250 stycken som mäter trafiken dygnet runt hela året. Antalet landsting och regioner som har en cykelplan eller en cykelstrategi har också fördubblats på två år, sedan förra bokslutet.