Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Anpassat regelverk

Regelverken ska bli enklare, tydligare och mer transparenta. Vi ser över våra 1500 dokument och anpassar dem till nutida och framtida behov.

Trafikverket förvaltar och utvecklar det statliga väg- och järnvägsnätet, det vill säga en stor del av Sveriges infrastruktur. Det innebär att vi också är landets största inköpare av tjänster för projektering, byggnation och underhåll av väg och järnväg.

Vi köper tjänster för totalt omkring 50 miljarder kronor varje år. För att säkerställa kvalitet och leveranser så finns ungefär 1500 dokument som styr leverantörernas agerande. De här dokumenten genomgår en uppdatering för att anpassa dem till nutida och framtida behov.

Enklare, tydligare och mer transparenta

Regelverken ska bli enklare, tydligare och mer transparenta. Med tydliga kravdokument som bas är det möjligt för oss att upprätta stringenta förfrågningsunderlag och kontrakt med våra leverantörer, vilket i sin tur möjliggör sund konkurrens. Vi förenklar för fler att leverera till Trafikverket.

Totalt handlar det om tio olika regelverk:

  1. Planläggning
  2. Bro och tunnel
  3. Kraftförsörjning
  4. Vägkonstruktion och banunderbyggnad
  5. Banöverbyggnad
  6. Signalsystem
  7. Trafikledningssystem
  8. Tele
  9. Väg- och banutformning
  10. Anläggningsdata och geodesi

Vi vill att våra leverantörer ska få möjlighet att utveckla idéer, tänka nytt och fokusera på både funktion och innovation. De som är våra leverantörer av varor, tjänster och entreprenader befinner sig nära utförandet och ser förbättringsmöjligheter, nya tekniska lösningar och innovationsmöjligheter. För att få utväxling av det ska Trafikverket i högre grad styra på funktion och inte i detalj.

Därför kommer våra nya regelverk att öka frihetsgraden för leverantörerna. På så sätt kan vi som beställare bidra till att öka innovationsgraden i branschen.

Krav och råd

De nya regelverken är indelade i två delar: Krav och Råd. Kraven utgörs av de absolut nödvändiga krav vi har på anläggningarna, och de ska gälla oberoende av samarbets- och kontraktsform. Råden ska fungera som ett stöd för den samarbetspartner som vill använda beprövade lösningar. De beskriver möjliga sätt att uppfylla kraven, eller hur uppfyllande av kraven kan verifieras. Råden är också ett stöd för våra projektledare och specialister och hjälper Trafikverket att agera konsekvent.

Extern remiss

Före publicering skickar vi dokumenten på extern remiss. Det är en viktig del av förankringen i branschen.