Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fokusområden för ökad produktivitet

Vi fokuserar och samlar vårt produktivitetsarbete inom fyra områden. Ur arbetet inom de olika områdena får vi sedan fram vad vi behöver jobba med för att fullgöra vårt uppdrag på ett ännu bättre sätt.

Trafikverket bidrar till att skapa förutsättningar för att öka produktiviteten i anläggningsbranschen på uppdrag av regeringen. För att fullgöra det uppdraget behöver vi skapa bra förutsättningar för ökad produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. Vi har delat upp det arbetet i fyra fokusområden. Arbetet i de olika fokusområdena utgör sedan grunden för produktivitetsarbetet.

De olika fokusområdena är:

 1. Projektförutsättningar
  Vi strävar efter att skapa framförhållning i planeringen så att marknaden får tillräcklig tid att räkna på sina anbud. Vi arbetar också med de så kallade kategoristrategierna, som är ett sätt att hitta bästa möjliga lösning eller upphandlingsförfarande, och sedan sprida det till upphandlingar med liknande förutsättningar över landet.
 2. Innovation
  Vi kan främja innovation genom att skapa bra underlag i våra upphandlingar för kreativa lösningar hos entreprenörerna, men även genom att exempelvis använda BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i projekten.
 3. Affärsformer
  Det här området handlar om vilken upphandlingsform vi väljer utifrån graden av komplexitet i kontraktet.
 4. Beställarrollen
  Trafikverket har gått från att vara en utförare till att vara det vi kallar en renodlad beställare. Inom fokusområdet arbetar vi med samverkan med entreprenörer, erfarenhetsåterföring mellan projekt och Trafikverkets sätt att agera i sin beställarroll. En roll som kräver god uppföljning och kontroll av upphandlade entreprenader.