Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bergkonstruktioner

Den årliga entreprenadvolymen: för bergkonstruktioner har inom projektet beräknats till 2,5 miljarder kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Bergkonstruktioner är en produkt av styckekaraktär, det vill säga en produktkategori som Trafikverket endast bygger relativt få av per år och där varje konstruktion är mer eller mindre unik. Bergkonstruktioner har inom detta projekt definierats som:

  • För- och efterinjektering.
  • Bergschakt för tunnel (borrning, laddning, sprängning, schakt.
  • Bergschakt för öppen schakt (borrning, laddning, sprängning, schakt.
  • Bergförstärkning med bergbult.
  • Bergförstärkning med sprutbetong.
  • Kontroller och provning av ovanstående arbeten.

Programmet innehåller 12 initiativ på i huvudsak kort och medellång sikt. Utifrån dessa ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på 13 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2–3 procent per år. Initiativen är bland annat:

  • Krav på kontroller och provningar – ta bort överflödiga krav och fokusera på kvalitetskritiska förhållanden och värdeskapande krav.
  • Rätt kvalitet bergsbultar – förslag på parametrar för att bestämma om vatten är korrosivt.
  • Standardiserade inklädnadslösningar – konsekventa val av inklädnadslösning ska utgå ifrån standardiserade inklädnadslösningar som kan väljas utifrån geometriska, trafikmässiga och klimatmässiga förutsättningar.
  • Multihålsinjektering med tillräcklig blandningskapacitet.