Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Broar

Den årliga entreprenadvolymen för broar av seriekaraktär har uppskattats till 600 miljoner kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Broar av seriekaraktär är en produktkategori som Trafikverket regelbundet bygger och utbyter med liknande utformning. Seriebroar karaktäriseras främst av att det är mindre broar med låg komplexitet där man kan se en serieeffekt. Gränsen för seriebroar är inte knivskarp, men de broar/konstruktioner som räknats med som kostnadsbas är främst de broar med begränsad snedhet som uppfyller

 • spännvid < 20 m för vägbro
 • spännvidd < 10 m för järnvägsbro
 • Höjd < 4 m för stödkonstruktion.

Programmet innehåller fyra huvudinitiativ som bedöms möjliggöra en effektivisering på 14-18 procent på lång sikt och bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2-3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

 • Inför affärs- och samverkansformer för seriell produktion och ökad effektivitet i utförandet.
  Prioritera totalentreprenader med ökad funktionell styrning och upphandla seriebroar i paket med kombinatorisk upphandling samt inför ett systematiskt arbetssätt med sidoanbud. Skapa ett planeringsskede för entreprenörerna innan byggstart och låt entreprenören ange byggtid i anbud för paket av seriebroar.
 • Skapa funktionella förutsättningar för seriebroar
  Införa geometriska egenskapskrav och förenkla konstruktions- redovisningen. Inför undantag från redovisning och kontroll för rörbroar (väg) med spännvidder upp till 4,0m. Skapa regler för när länkplattor ska användas samt använd mer direktgjuten slitbetong istället för tätskikt och asfalt. Utveckla mer kostnadseffektiva ersättningar till tätskikt och standardlösningar för kantbalk.
 • Standardisera och påverka processer
  Standardisera internt inom Trafikverket genom att införa en standardiserad process för funktionella val av brotyp och utformning i olika typmiljöer. Utveckla och förenkla processen för hanteringen av AP/JP vid utbyte av mindre broar. Ta fram en funktionell projekteringsprocess och för seriebroar samt utveckla ett tydligt kravkoncept för prefablösningar. Öka konkurrensen på materialleverantörsmarknaden för cement, rörbroar, träbroar och stålkonstruktioner.