Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man som mäter på en bygg

Foto: Mostphotos

Geoteknik

Arbeten med geoteknik har en årlig entreprenadvolym på cirka 1 050 – 1 200 miljoner kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Geoteknik omfattar produkter av styckekaraktär där varje dimensionering och konstruktion är unik utifrån jordlagrens förutsättningar och anläggningens geometri. Geotekniska frågeställningar är aktuella i nybyggnads- och ombyggnadsprojekt, bärighetsförbättringar, i samband med underhåll och som rena geotekniska åtgärder vid skred. Grundläggningsfrågor kännetecknas huvudsakligen av bärighets-, stabilitets-, erosions- och sättningsfrågor i permanenta anläggningar och byggskede.

Programmet fokuserar framför allt på kort och medellång sikt och innehåller fem huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på över 15 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig utveckling på 2–3 procent per år.

  • Förbättra planeringen: Billigare totallösningar kan erhållas när plan och profil ifrågasätts i de fall geoteknikkostanden är hög. Bättre planering fås även genom att fördjupa geotekniska analyser i arbetsplaneskedet.
  • Förbättra detaljprojekteringsprocessen: Byta ut dyra förstärkningsåtgärder mot billigare i de fall som förlängd byggtid kan motiveras, minska användningen av geotextil, förbättra stabilitetsutredningar för befintliga anläggningar, möjliggör kreativa konsultlösningar och incitament samt utnyttja konsolidering under järnvägsbank.
  • Bättre affärer: Öka andelen funktionskrav och införa modeller för reglering av geotekniska förhållanden i totalentreprenader.
  • Byggskedet: Använd alternativa stabiliseringsmedel vid utförande av djupstabilisering, inför arbetsberedning inom geoteknik och säkerställ att det fungerar, inför blade rotation number vid utförande av djupstabilisering och varierande inblandningsmängd med djupet vid djupstabilisering.
  • Ny teknik och reviderade regelverk: Öka tillåten påkänning vid grundläggning på berg, anpassa användandet av optimize funktionen till tillåten säkerhet, begränsa användandet av betongfundament för räckesståndare och dimensionera banunderbyggnad mht trafik och undergrund.