Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på Öresundsbron.

Komplexa byggnadsverk

Varje år genomförs arbeten med komplexa byggnadsverk till en sammanlagd entreprenadvolym på cirka 2,5 miljarder kronor. Vi har kartlagt potentialen för ökad produktivitet och samlat ett antal åtgärder i ett produktivitetsprogram.

Komplexa byggnadsverk är en produktkategori som främst karakteriseras av att byggnadsverken är mer komplexa och oftast stora. Dessutom byggs relativt få per år. Genomförandet föregås av en längre planeringsprocess och därmed anpassningar till projektens förhållanden, vilket gör varje konstruktion mer eller mindre unik. Det kan exempelvis vara stora broar eller betongtunnlar. Produktiviteten beror till stor del på hur aktörerna driver processen och hur välplanerat projektet är. Komplexa byggnadsverk bedrivs i dag oftast som utförandeentreprenader där entreprenören ansvarar för att ta fram arbetshandlingar. Men antalet totalentreprenader ökar.

Programmet fokuserar framför allt på kort och medellång sikt och innehåller fyra huvudinitiativ. Utifrån dessa huvudinitiativ ser vi möjligheter till en ökad produktivitet på 10–15 procent som en engångseffekt. Vi ser också att det kommer att bidra till en långsiktig produktivitetsutveckling på 2–3 procent per år.

Kortfattat beskrivet innebär initiativen följande:

 • Projektstruktur
  Totalentreprenad är prioriterad entreprenadform för att renodla beställarrollen. Eftersträva en aktiv effektiviseringsdialog mellan beställare och leverantörer i samtliga skeden. Tillämpa affärsformer som understöder samverkan och säkrar frihetsgrader.
 • Kostnadseffektiva projektspecifikationer
  Utveckla exempelvis funktionskrav som möjliggör ett effektivare utförande. Anpassa styrningen av projekteringskonsulter. Möjligheter för effektivt byggande och tillämpning av innovativa tekniska lösningar ska finnas med redan i skedet arbetsplan/järnvägsplan.
 • Effektivisera materialförsörjningen för betong
  Vidareutveckla nuvarande krav för betong och cement.
 • Skapa drivkrafter för kontinuerlig utveckling av effektiva byggtekniker
  Upprätta ett implementeringsteam för komplexa byggnadsverk som utifrån beställarrollen följer upp genomförande, ökar kompetensen och koordinerar en kontinuerlig effektivisering.